logo_czytanie

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

W dobie Internetu i innych mediów czytanie wciąż pełni ważną rolę. Wywiera duży wpływ zarówno na rozwój dziecka i na dalsze jego życie. Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Korzyści z czytania jest bardzo wiele i są one wciąż aktualne.

Warto przypomnieć lub uświadomić sobie co daje czytanie:

– stymuluje rozwój mowy, wzbogaca zasób słownictwa,

– dostarcza wiedzy o świecie,

– poprawia pamięć, stymuluje rozwój mózgu,

– rozwija wyobraźnię, pobudza fantazję,

– uczy wyrażać myśli, rozumieć siebie i innych,

– dostarcza rozrywki

– uspokaja, łagodzi stres i napięcia,

– wzmacnia umiejętności pisania,

– rozwija zainteresowania,

– uczy wartości moralnych.

Czytanie uczy, bawi, rozwija i wychowuje.

Chcąc podkreślić ważność czytania  jak również włączając się w realizację  kierunku polityki oświatowej państwa: „Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie   postaw i respektowanie norm społecznych”, biblioteka szkolna organizuje akcję WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE.

Szczególną rolę książki i czytania powinno się podkreślać w wieku najmłodszym, gdyż  wpływa pozytywnie na rozwój dalszej kariery szkolnej.

 W literaturze dziecięcej ważną rolę w wychowaniu odgrywają bajki i baśnie.

 Poniższa prezentacja została przygotowana w celu ukazania walorów bajek i baśni i przekazu płynącego z ich treści.