Dyrekcja szkoły:

 • Ilona Majak-Gierczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 • Agata Knap – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 • Janusz Stępień – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Edukacja przedszkolna

 • Jolanta Sobczuk
 • Urszula Sosik
 • Wioletta Piłat
 • Katarzyna Kijewska
 • Magdalena Mroczkowska
 • Marcelina Wójtowicz

Edukacja wczesnoszkolna

 • Bąk Dorota
 • Bożena Januszek
 • Barbara Kania
 • Anna Kłak
 • Anna Lipiec
 • Joanna Majka
 • Aneta Mirosław
 • Izabela Skotnicka
 • Małgorzata Kojtych

Język polski

 • Dorota Chołody
 • Marzanna Czapla
 • Agata Knap
 • Ilona Majak-Gierczak
 • Beata Ryszkowska-Stefanek

Język niemiecki

 • Iwona Bełcik
 • Anna Kustrzepa

Język angielski

 • Barbara Gołofit
 • Grzegorz Markowski
 • Edyta Strawa
 • Karolina Zalewska-Mikita

Matematyka

 • Elżbieta Furdal
 • Anna Podgajna
 • Renata Woźniak
 • Ewa Wdowiak

Informatyka

 • Elżbieta Borowska
 • Dariusz Łopacki
 • Mariusz Zielonka

Historia

 • Elżbieta Flisiak
 • Wiesława Gajowiak
 • Jarosław Woźniak

Biologia

 • Małgorzata Sadurska

Geografia

 • Jacek Gawlik
 • Beata Chodoła

Chemia

 • Anna Gawlik

Fizyka

 • Mirosław Wojdyła
 • Dariusz Łopacki

Przyroda

 • Krystyna Flisiak

Muzyka

 • Krystyna Piłat

Plastyka

 • Bożena Zielonka

Technika

 • Mariusz Zielonka

Wychowanie fizyczne

 • Romuald Jurak
 • Robert Kania
 • Iwona Konior
 • Ewa Madejek
 • Janusz Stępień
 • Krzysztof Strawa

Religia

 • Elżbieta Borowska
 • Dorota Knap
 • S. Augustyna Pieczonka
 • Ks. Paweł Matusik

Biblioteka

 • Marzena Strawa
 • Barbara Teresińska
 • Marzanna Czapla

Psycholog

 • Urszula Gierczak

Pedagog szkolny

 • Jolanta Michałowska
 • Paweł Kuś

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Agnieszka Fiuk
 • Krystyna Flisiak
 • Małgorzata Kojtych
 • Ilona Pętlicka
 • Monika Ratomska
 • Anna Kłak
 • Anna Lipiec
 • Maria Frączek
 • Barbara Kania
 • Jolanta Michałowska
 • Ilona Furga
 • Krzysztof Strawa
 • Natalia Stylińska

Wychowawcy świetlicy pracujący w roku szkolnym 2020/2021

 1. Nowak Elżbieta- kierownik świetlicy i wychowawca świetlicy SP
 2. Jurak Joanna- wychowawca świetlicy OP
 3. Sosik Urszula- wychowawca świetlicy OP
 4. Sobczuk Jolanta- wychowawca świetlicy OP
 5. Mroczkowska Magdalena- wychowawca świetlicy OP
 6. Kijewska Katarzyna- wychowawca świetlicy OP
 7. Piłat Wioletta- wychowawca świetlicy OP
 8. Wójtowicz Marcelina- wychowawca świetlicy OP
 9. Stylińska Natalia- wychowawca świetlicy OP
 10. Borowska Elżbieta- wychowawca świetlicy OP
 11. Szczupak Jolanta- wychowawca świetlicy SP
 12. Kosowska Emilia- wychowawca świetlicy SP
 13. Strawa Krzysztof- wychowawca świetlicy SP
 14. Knap Dorota- wychowawca świetlicy SP
 15. Kustrzepa Anna- wychowawca świetlicy SP
 16. Kuś Paweł- wychowawca świetlicy SP
 17. Bełcik Iwona- wychowawca świetlicy SP
 18. Pocztarska Katarzyna- wychowawca świetlicy SP
 19. Chodoła Beata- wychowawca świetlicy SP
 20. Bożena Zielonka- wychowawca świetlicy SP
 21. Sadurska Małgorzata- wychowawca świetlicy SP
 22. Piłat Krystyna- wychowawca świetlicy SP