Dyrekcja szkoły:

 • Ilona Majak-Gierczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 • Elżbieta Furdal – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 • Janusz Stępień – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Edukacja przedszkolna

 • Urszula Sosik
 • Aleksandra Duda
 • Maria Dudzik
 • Katarzyna Kijewska
 • Magdalena Mroczkowska
 • Marcelina Wójtowicz
 • Karolina Rogowska
 • Monika Zych

Edukacja wczesnoszkolna

 • Bąk Dorota
 • Bożena Januszek
 • Barbara Kania
 • Anna Kłak
 • Aneta Mirosław
 • Małgorzata Kojtych
 • Wioletta Piłat
 • Joanna Jurak
 • Jolanta Sobczuk

Język polski

 • Dorota Chołody
 • Marzanna Czapla
 • Ilona Majak-Gierczak
 • Beata Ryszkowska-Stefanek
 • Wiesława Gajowiak
 • Hanna Ćwik
 • Anna Kłak

Język niemiecki

 • Iwona Bełcik
 • Anna Kustrzepa

Język angielski

 • Barbara Gołofit
 • Edyta Strawa
 • Karolina Zalewska-Mikita
 • Mariusz Batyra

Matematyka

 • Elżbieta Furdal
 • Anna Podgajna
 • Renata Woźniak

Informatyka

 • Elżbieta Borowska
 • Dariusz Łopacki
 • Mariusz Zielonka

Historia

 • Wiesława Gajowiak
 • Jarosław Woźniak

Biologia

 • Małgorzata Sadurska

Geografia

 • Beata Chodoła

Chemia

 • Anna Gawlik

Fizyka

 • Dariusz Łopacki

Przyroda

 • Krystyna Flisiak

Muzyka

 • Krystyna Piłat

Plastyka

 • Bożena Zielonka

Technika

 • Mariusz Zielonka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Anna Gawlik

Wychowanie fizyczne

 • Romuald Jurak
 • Robert Kania
 • Iwona Konior
 • Janusz Stępień
 • Krzysztof Strawa

Religia

 • Elżbieta Borowska
 • S. Augustyna Pieczonka
 • Ks. Paweł Matusik

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Hanna Ćwik

Biblioteka

 • Marzena Strawa
 • Marzanna Czapla

Psycholog

 • Magdalena Teresińska-Grzeszczak

Pedagog szkolny

 • Jolanta Michałowska
 • Agnieszka Fiuk

Logopeda

 • Dorota Chołody
 • Ewa Olech
 • Jolanta Michałowska
 • Jolanta Sobczuk

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Agnieszka Fiuk
 • Krystyna Flisiak
 • Małgorzata Kojtych
 • Ilona Pętlicka
 • Anna Kłak
 • Maria Frączek
 • Barbara Kania
 • Jolanta Michałowska
 • Ilona Furga
 • Krzysztof Strawa
 • Natalia Stylińska
 • Emilia Czarnota
 • Aneta Pocztarska-Łyjak
 • Dorota Bąk
 • Jolanta Sobczuk
 • Marzena Strawa
 • Dorota Chołody
 • Ewa Olech
 • Aneta Pocztarska-Łyjak
 • Barbara Gołofit

Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej:

 • Bełcik Iwona
 • Kustrzepa Anna
 • Kuś Paweł
 • Kojtych Małgorzata
 • Sadurska Małgorzata
 • Szczupak Jolanta
 • Nowak Elżbieta
 • Pocztarska Katarzyna
 • Furga Ilona
 • Anna Gawlik
 • Bożena Zielonka

Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńcze w wydłużonym czasie pracy przedszkola

 • Sosik Urszula
 • Duda Aleksandra
 • Wójtowicz Marcelina
 • Stylińska Natalia
 • Mirosław Aneta
 • Januszek Bożena
 • Piłat Wioletta
 • Dudzik Maria
 • Jurak Joanna