Hymn szkolny napisany na uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej
w dniu 13 października 1999 r.

Autorzy hymnu:
słowa – Małgorzata Matuszewska i Dorota Chołody,
muzyka – Piotr Wrona.

Posłuchaj:

 

Tekst Hymnu

My lubimy awantury

I przygody słodki smak

Chcesz je poznać ? do lektury

Bracie młody zasiąść czas.

Kiedy już Makuszyńskiego

Licznych książek zgłębisz treść,

To zobaczysz ile słońca

W twoje życie mogę wnieść.

Mądrym być to wielka sztuka

?Ale dobrym jeszcze większa?

Z Książek płynie ta nauka

Z Jego życia, pasji, serca.

Gdy je poznasz, to zrozumiesz

Wielką wartość myśli tej:

Zawsze czynić dobro trzeba.

Niech to będzie też twój cel.

Wspomnisz kiedyś o tej szkole,

Która Jego imię ma

I powrócisz w dawne chwile

Niech wspomnienie w sercu trwa.