Kalendarium

Rok szkolny 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020
Ferie zimowe – 1 lutego – 14 lutego 2021
Zakończenie I semestru – 31 stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
Egzamin ósmoklasisty:
– język polski –25 maja 2021
– matematyka –26 maja 2021
– język obcy nowożytny –27 maja 2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021

Zebrania Rodziców:

  • 8,9,10 września 2020