Kalendarium

Rok szkolny 2023/24

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023
  2. Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024
  3. Zebrania Rodziców
  • 12, 13 września 2023