Kalendarium

Rok szkolny 2019/20

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 września 2019
Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019
Ferie zimowe – 13-26 stycznia 2020
Zakończenie I semestru – 31 stycznia 2020
Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
Egzamin ósmoklasisty:
16-18 czerwca 2020
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020

Dodatkowe dni wolne:

2 i 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)

12 czerwca 2020 (piątek)

Daty wywiadówek i konsultacji

Miesiąc KONSULTACJE WYWIADÓWKI
X 2019 7 października 2019 (poniedziałek) – godz.16.00-17.00
XI 2019 Ogólnoszkolne wywiadówki śródokresowe:

  • Klasy I-III i oddziały przedszkolne – 13.11. 2019 (środa) – godz. 16.30
  • Klasy IV- VIII – 14.11.2019 (czwartek) godz. 16.30
XII 2019 02 grudnia  2019 (poniedziałek) – godz.16.00-17.00
I 2020 07 stycznia 2020 (wtorek) – godz.16.00-17.00
II 2020 Spotkania z rodzicami po zakończeniu pierwszego semestru nauki:

  • Klasy I-III i oddziały przedszkolne – 05.02.2020 (środa) – godz. 16.30
  • Klasy IV- VIII – 06.02.2020 (czwartek) godz. 16.30
III 2020 02 marca 2020 (poniedziałek) – godz.16.00-17.00
IV 2020 06 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) – godz.16.00-17.00 Ogólnoszkolne wywiadówki śródokresowe – konsultacje

  • Klasy I-III i oddziały przedszkolne – 29.04. 2020 (środa) – godz. 16.00 – 18.00
  • Klasy IV- VIII – 30.04.2020 (czwartek) – godz. 16.00 – 18.00
V 2020
VI 2020 06 czerwca 2020 (poniedziałek) – godz.16.00-17.00

26 czerwca 2020 (piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2019/20