Kalendarium

3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna

23 stycznia 2019 – środa – wywiadówka kl. 0-3 godzina 16.30
24 stycznia 2019 – czwartek – wywiadówka kl. 4 -8 i 3 gimnazjum godzina 16.30

9 lutego 2019 r. – sobota – Zabawa Karnawałowa  – „Choinka”

11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część matematyczno- przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z języka nowożytnego

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

8 maja 2019 (środa) – wywiadówka sródsemestralna kl. 0-3 16.30
9 maja 2019 (czwartek) – wywiadówka sródsemestralna kl. 4 -8 i 3 gim. 16.30

19 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim zgodnie z § 5. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zarządził w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych:

2 listopada 2018 r.

12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy)

2 maja 2019 r.

W dniach wolnych od nauki szkoła zapewnia organizację zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Rodzice wcześniej powiadamiają o tym fakcie wychowawcę, a wychowawca dyrektora.

Konsultacje – pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.00 – 17.00 (z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania Rodziców)

07.01. 2019 r. – 16.00-17.00
04.03. 2019 r. – 16.00-17.00
03.06. 2019 r. – 16.00-17.00