Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne

OPŁATY ZA m-c GRUDZIEŃ 2019

Grupa osób cena za obiad ilość dni cena za m-c
   dzieci Oddz. Przedszkolny 2,30 9* 20,70
   uczniowie kl I-VIII SP 3,20 9 28,80
   pracownicy szkoły 6,00 9 54,00

*należność za obiady oddziału przedszkolnego uwzględnia przerwę świąteczną.
W zależności od deklaracji złożonej przez rodziców dziecka dotyczącej jego obecności w trakcie przerwy świątecznej wysokość opłaty może ulec zmianie.

W przypadku wpłat gotówkowych proszę o wyliczone pieniądze. Odpisy za obiady proszę zgłaszać przed wypisaniem pokwitowania.


Informuję, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573

Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2019
za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……..

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352

Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2019
za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).

Proszę o wypełnianie TYTUŁU PRZELEWU (zgodnie z opisem powyżej) – są trudności w identyfikacją wpłat od Państwa.

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne