Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne

Grudzień 2022

W związku  z końcem roku  oraz dużymi nadpłatami i zadłużeniami  prosimy o kontakt w celu ustalenia właściwej kwoty do zapłaty
 

OPŁATY ZA m-c PAŹDZIERNIK 2022

Grupa osób cena za obiad ilość dni cena za m-c
   dzieci Oddział Przedszkolny 3,90 20 78,00
   uczniowie kl I-VIII Szkoła Podstawowa 5,20 20 104,00
 
Przypominamy o terminowych opłatach. KTO MA ZADŁUŻENIE ZA  WRZESIEŃ NIE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z OBIADÓW DO CZASU UREGULOWANIA ZADŁUŻENIA 
PROSZĘ O SKŁADANIE PODPISANYCH DEKLARACJI OBIADOWYCH

PROSZĘ O PODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PRZY DOKONYWANIU WPŁAT ZA POSIŁKI


Opłaty za posiłki nadal dokonujemy przelewem na podany na stronie nr konta.

Odpisy (rezygnacje) z obiadów prosimy zgłaszać TYLKO do  SEKRETARIATU codziennie w godzinach 7.00 – 8.00.

W przypadku wpłat gotówkowych proszę o wyliczone pieniądze. Odpisy za obiady proszę zgłaszać przed wypisaniem pokwitowania.


Informuję, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573

Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2021
za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……..

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352

Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2021
za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).

Proszę o wypełnianie TYTUŁU PRZELEWU (zgodnie z opisem powyżej) – są trudności w identyfikacją wpłat od Państwa.

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne