Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne

 

OPŁATY ZA m-c kwiecień 2024

Grupa osób cena za obiad ilość dni cena za m-c
   dzieci Oddział Przedszkolny 3,60 14 50,40
   uczniowie kl I-VIII Szkoła Podstawowa 5,00 14 70,00

 Proszę zgłaszać nieobecności na obiadach jak również rezygnację z obiadów

W związku z końcem roku szkolnego proszę o kontakt w celu ustalenia dokładnej kwoty do zapłaty

Dziękuję intendent – szkoły


PROSZĘ O PODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PRZY DOKONYWANIU WPŁAT ZA POSIŁKI


Opłaty za posiłki nadal dokonujemy przelewem na podany na stronie nr konta.

Odpisy (rezygnacje) z obiadów prosimy zgłaszać TYLKO do  SEKRETARIATU codziennie w godzinach 7.00 – 8.00.

W przypadku wpłat gotówkowych proszę o wyliczone pieniądze. Odpisy za obiady proszę zgłaszać przed wypisaniem pokwitowania.


Informuję, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573 Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2023 za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……..

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352 Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2021 za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).

Proszę o wypełnianie TYTUŁU PRZELEWU (zgodnie z opisem powyżej) – są trudności w identyfikacją wpłat od Państwa.

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne