Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne

OPŁATY ZA m-c WRZESIEŃ 2021

Grupa osób cena za obiad ilość dni cena za m-c
   dzieci Oddz. Przedszkolny 3,00 21 63,00
   uczniowie kl I-VIII Szkoła Podstawowa 4,00 21 84,00
   pracownicy szkoły 7,00 21 147,00

 Uczniowie z klas IV-VIII jedzący obiady w czerwcu zgłaszają się po abonamenty do sekretariatu szkoły do 7 czerwca 2021r. włącznie. Opłaty za posiłki nadal dokonujemy przelewem na podany na stronie nr konta. W celu ustalenia opłaty za obiady prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, o odpisach obiadów prosimy informować telefonicznie codziennie w godzinach 7.00 – 8.30.

 

W przypadku wpłat gotówkowych proszę o wyliczone pieniądze. Odpisy za obiady proszę zgłaszać przed wypisaniem pokwitowania.


Informuję, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573

Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2021
za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……..

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352

Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2021
za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).

Proszę o wypełnianie TYTUŁU PRZELEWU (zgodnie z opisem powyżej) – są trudności w identyfikacją wpłat od Państwa.

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Oddziały Przedszkolne