Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, współpracując z Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, przystępuje do „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego”.

     Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycia wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 3000 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno–zdrowotnej.

    W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne badania diagnostyczne uczestników projektu, edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychodietetyki oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.

    Każdy uczestnik programu otrzyma akcesoria do samodzielnego wykonywania ćwiczeń fizycznych: piłkę, matę do ćwiczeń i skakankę.

    Do projektu przystępują uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych naszej szkoły. W najbliższym czasie program będzie realizowany.