17 października 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim obchodziła Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w niepowtarzalnej atmosferze wspomnień, podziękowań i życzeń.

    W sentymentalną podróż przez wspomnienia uczniowie, absolwenci, nauczyciele i rodzice zabrali uczestników słowem, obrazem, muzyką i tańcem.

    Spośród licznie zaproszonych gości swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Krzysztof Hetman-poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Babisz-Kurator Oświaty w Lublinie, Piotr Rzetelski – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Wróbel-Burmistrz Opola Lubelskiego, Gabriela Teresińska-Pruchniak – Wiceburmistrz Opola Lubelskiego, Dariusz Turzyniecki – Sekretarz Gminy Opole Lub., Dorota Bełżek – Skarbnik Gminy Opole Lub., Zenon Rodzik – Starosta Powiatu Opolskiego wraz ze współpracownikami, byli Burmistrzowie Opola Lubelskiego – Eugeniusz Fijołek, Lechosław Skorek, kierownicy jednostek Urzędu Miejskiego, radni gminy na czele z przewodniczącym – Markiem Plisem, ksiądz prałat-Szymon Szlachta, ksiądz kanonik-Bogdan Staszczuk, proboszcz parafii WNMP w Opolu Lub. – ksiądz kanonik Krzysztof Kozak, księża absolwenci oraz pracujący w parafii, emerytowani inspektorzy oświaty, emerytowani dyrektorzy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektorzy przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy oraz powiatu, przełożeni instytucji z terenu Opola Lub., Grażyna Szychowska-dyrektor ZEAS wraz ze współpracownikami, Łukasz Król-dyrektor OCK, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą – Joanną Zarębą-Kotowską, sponsorzy, sołtysi wsi z obwodu szkolnego, nauczyciele, uczniowie, rodzice.

    Obchody uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną przez księży absolwentów Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Opolu Lubelskim, której przewodniczył ksiądz prałat Szymon Szlachta, a homilię wygłosił ksiądz kanonik Bogdan Staszczuk. Wszystkich zgromadzonych powitał ksiądz kanonik Krzysztof Kozak, proboszcz parafii, zwracając uwagę na wyjątkowość wydarzenia. Oprawę muzyczną zapewniła Grupa Uwielbienia i Chwały. We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół na czele z pocztem i sztandarem Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim. Wśród wielu podniosłych chwil było wprowadzenie sztandaru przy wtórze werbla. Moment, w którym wszyscy poczuli wspólnotę społeczności szkolnej.

    Po zakończeniu Mszy  barwny korowód, na czele którego znajdowały się poczty sztandarowe, następnie zaproszeni goście, księża, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele, rodzice, uczniowie, cheerleaderki, drużyna pożarnicza, sportowcy, rowerzyści, przeszedł do Szkoły, gdzie wszystkich witała muzyka w wykonaniu  Młodzieżowej Orkiestry Dętej z OCK, w której licznie uczestniczą uczniowie ZS nr 1.

    Uroczystość w hali sportowej rozpoczęła się od nastrojowych słów wprowadzenia w wykonaniu absolwentów-Małgorzaty Węglińskiej, p. Elżbiety Trubiłowicz, Jakuba Trubiłowicza oraz utworów muzycznych zaśpiewanych przez chór Cantata, a także szkolny chór (prowadzony przez p. K. Piłat) i solistkę, również absolwentkę, Aleksandrę Wojdyłę.  Wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie przez chór i wszystkich zebranych czterech zwrotek hymnu państwowego stanowiło podniosły moment. Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Opolu Lubelskim – p. Małgorzata Kozak przywitała zgromadzonych, przedstawiła krótki rys historyczny Szkoły oraz liczne dokonania, osiągnięcia, sukcesy, jakie są efektem pracy całej społeczności szkolnej. W odczytanych przez zastępcę dyrektora Zespołu Szkół, p. Agatę Knap, listach gratulacyjnych przesłanych na ręce dyrektor przez podsekretarza stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, a także w  licznych przemówieniach gości wystąpiły dowody uznania dla Szkoły z okazji Jubileuszu, jak również mnóstwo życzeń na przyszłość.

    Ciepłe słowa wystąpienia zastępcy dyrektora ZS nr 1 – p. Doroty Chołody, która jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nauczycielem pracującym w tej szkole od początku swojej  drogi zawodowej, skierowane do emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, przywołało dawne chwile i dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń. Miary dopełniły podziękowania, życzenia, kwiaty wręczane nauczycielom przez nauczycieli.

    Atmosfera radości i wzruszenia, a także zadumy i refleksji towarzyszyła przez dalszą część uroczystości, w piosenkach śpiewanych przez absolwentów (p. Renatę Kołodziejczyk i p. Dariusza Skotnickiego oraz Macieja Łukasiewicza), w wierszach recytowanych przez uczniów, w prezentacji zdjęć z historii Szkoły, tej najdawniejszej, i tej bliższej czasom współczesnym, w tańcu (tancerze eM Studio i po części absolwenci Szkoły). Aplauz wzbudziły cheerleaderki w układzie taneczno-gimnastycznym i sportowcy w scence gry zespołowej, a także dzieci z klasy III b i III c, które recytowały, tańczyły i śpiewały krótkie programy artystyczne przygotowane przez wychowawczynie p. Annę Lipiec oraz p. Bożenę Januszek. Nie lada atrakcją był występ Dominiki Majcher i Mikołaja Pruchniaka wykonujących piosenkę „Starsi uczniowie dwaj”, wzorując się na stylistyce duetu Starszych Panów. W gronie śpiewających był także zespół Vega (prowadzony przez p. Jolantę Szczupak) oraz uczennice Szkoły.

    Znakomicie zaprezentował się instrumentalny zespół nauczycieli wykonujący muzykę andyjską na czele z liderem, p. Grzegorzem Markowskim, grającym na andyjskiej fletni pana oraz na quenie. Niewątpliwie dużą sensację stanowił występ zespołu wokalnego damskiej części grona pedagogicznego „Jedynki”, który powstał z okazji Jubileuszu i wykonał piosenkę „Radość najpiękniejszych lat” niegdyś śpiewaną przez Annę Jantar. W finale uroczystości na scenie pojawili się wszyscy uczestnicy części artystycznej i wspólnie wykonali piosenkę ze znamiennymi słowami „każdy człowiek posiada swoją księgę życia/ Od najmłodszych lat pisane są w niej nasze dni…”

    Dziękując w zakończeniu, dyrektor Szkoły, p. Małgorzata Kozak, powiedziała, że siłą „Jedynki” zawsze byli i są ludzie: uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice. To ich zaangażowanie pozwoliło na przygotowanie uroczystości Jubileuszu, która pozostanie na długo w pamięci.

    Elementami towarzyszącymi Jubileuszowi były wystawy prezentujące dorobek Szkoły na różnych płaszczyznach oraz okolicznościowy folder i słodki telegram.

    Początki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim to rok 1915, kiedy to zarząd opolskiej gminy uruchomił dwuklasową szkołę. Po pięciu latach stała się siedmioklasową szkołą powszechną. Decyzją władz szkolnych z dna 1 lipca 1933r. na wniosek ówczesnego kierownika szkoły, Franciszka Pyrki, podzielono ją na dwie siedmioklasowe szkoły: Nr 1 i Nr 2.

    Jubileuszowi 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1  w Opolu Lubelskim przyświecał cytat „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość –  marzenia”. Uroczystość z 17 października 2015 r. była szczególnym mostem pokazującym łączność „między dawnymi i młodszymi laty”.

Dorota Chołody

Z powodów technicznych archiwalna galeria zdjęć podzielona jest na bloki i umieszczona na zewnętrznej stronie.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć

Msza Święta

Korowód

Gala w budynku szkoły cz.1

Gala w budynku szkoły cz.2

Foto: Mariusz Zielonka