read

READING FOR LIFE – ETWINNING PROJEKT

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu europejskiego Etwinning w ramach realizacji zadań z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji FRSE.

Projekt nazywa się Reading for life – czytanie dla życia. Uczestnikami projektu są szkoły partnerskie z Turcji, Włoch, Rumunii, Azerbejdżanu i nasza szkoła z Polski.  W projekcie bierze udział 100 uczniów i 14 nauczycieli.

Główne cele projektu to nauka poprzez zabawę,  rozwijanie umiejętności czytania od najmłodszych lat, rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,  rozpowszechnianie wśród uczniów nawyku czytania globalnego, propagowanie edukacji czytelniczej.

W naszej szkole uczniowie z klasy 6b biorą udział w tym projekcie. W piątek 18.12.2020br.  odbyło się pierwsze spotkanie on-line z nauczycielami, uczniami i rodzicami uczestników projektu. Wirtualne spotkanie on-line odbyło się na platformie Twinspace.  Wszyscy obecni na tym spotkaniu wysłuchali i obejrzeli prezentacje o szkołach partnerskich, zadawali pytania uczestnikom spotkania.  Przed nami autoprezentacje uczniów, czytanie ulubionych książek, tworzenie filmów animowanych, spotkania na platformie Twinspace.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Erasmus i inne projekty->Język Angielski