Wojewódzki konkurs: „Jesteśmy razem i blisko siebie”

Na początku czerwca 2023 r szkoła nasza wzięła udział w wojewódzkim konkursie: „ Jesteśmy razem i blisko siebie”,który został zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Uchodźcy pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

Organizatorami konkursu byli:

Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR),

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem Konkursu było: budowanie relacji i dialogu z osobami z różnych krajów i kręgów kulturowych; integracja uczniów polskich i cudzoziemskich z terenu woj. lubelskiego poprzez wspólne podejmowanie wyzwań; kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych krajów i kręgów kulturowych; promowanie otwartości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży, poprzez przełamywanie barier językowych i kulturowych.

Na konkurs należało wykonać prezentację lub film trwający cztery minuty. Zespół do spraw promocji działający w naszej szkole podjął się tego zadania i zaprezentował tylko niektóre formy działań podjęte w naszej szkole. Ze względu na ograniczony czas trwania prezentacji/filmu nie zostały uwzględnione działania, które również zasługują na uwagę i pokreślenie:

 • Wykonanie powitalnych dekoracji w pomieszczeniach szkolnych: hol, korytarze, klasy, świetlica w barwach flag Polski i Ukrainy.
 • Stworzenie „bazy” informacyjnej w świetlicy szkolnej gdzie rodzice i dzieci z Ukrainy mogły spędzić czas, skorzystać z dostępu do Internetu, poczęstunku, który szkoła pozyskała od rodziców i darczyńców.
 • Rozwieszenie w szkole i świetlicy podstawowych zwrotóww dwu językach.
 • Stworzenie przez wychowawcę świetlicy Informatora w języku ukraińskim o strukturze systemu oświaty w Polsce oraz o zasadach funkcjonowania naszej szkoły.
 • Wykonywanie przez Panie kucharki kanapek dla dzieci przybyłych do szkoły.
 • Wyposażenie dzieci w niezbędne pomoce szkolne: plecaki, przybory, ubrania.
 • Zorganizowanie punktu dla „ Tłumaczy”, którymi byli uczniowie z Ukrainy uczący się w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim.
 • Zatrudnienie opiekuna i tłumacza dla dzieci uczących się w oddziałach przygotowawczych.
 • Zorganizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów przybyłych z Ukrainy.
 • Zorganizowanie wolontariuszy pomagających w nauce dzieciom uczącym się w oddziałach przygotowawczych.
 • Przygotowanie pakietu kart pracy ułatwiających naukę języka polskiego.
 • Prezentacja, wykonanie, konsumpcja potraw z Ukrainy podczas Święta Szkoły- Dzień polsko- ukraiński, przygotowanych przez mamy dzieci z Ukrainy.
 • Wyjazdy edukacyjne.
 • Spotkania integracyjne.
 • Zorganizowanie zbiórki środków opatrunkowych, higienicznych, żywności dla małych dzieci i przekazanie ich dla zaprzyjaźnionego 66 Liceum Ogólnokształcącego we Lwowie.

Za udział w konkursie w którym wzięło udział 93 placówki, szkoła nasza otrzymała specjalne podziękowanie, wręczone przez panią kurator Teresę Misiak podczas gali w sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego.

Poniżej prezentujemy film, który nasza szkoła przesłała na konkurs.

Elżbieta Nowak