Uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych

Dnia 31 maja 2019 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Budynku Centrum Transferu Wiedzy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w roku szkolnym 2018/2019.
Celem uroczystości było uhonorowanie laureatów konkursów oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
z uczniami. Galę uświetnił występ zespołu „ Mażoretki” Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mełgwi, którzy swoim repertuarem złożyli uznanie Laureatom Konkursów Przedmiotowych.
Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk pogratulowała uczniom sukcesów odniesionych w tegorocznych konkursach i życzyła, aby nadal wytrwale zdobywali wiedzę
i podejmowali trud rozwoju zainteresowań i odkrywania Świata. Złożyła również serdeczne podziękowania nauczycielom za stworzenie uczniom możliwości do kształcenia i rozwijania zainteresowań i talentów oraz umiejętne wprowadzanie ich w świat nauki, kultury i sztuki.
Dyrektorom natomiast gorąco podziękowała za postawę otwartości wobec aspiracji
i ambitnych celów stawianych sobie przez uczniów i nauczycieli w szkole, za wspieranie ich twórczej aktywności i różnorodnych przedsięwzięć.Do gratulacji dołączyli się także inni zaproszeni goście.
W tym roku szkolnym wśród grona najlepszych uczniów województwa lubelskiego z naszej szkoły znalazły się: Julia Starek i Marcjanna Pruchniak – laureatki konkursu z chemii.

Anna Gawlik

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Osiągnięcia