Uniwersytet Młodego Chemika

    26 maja 2019 r zakończył się II etap projektu – „Uniwersytet Młodego Chemika”.
II etap Uniwersytetu Młodego Chemika to była wielka przygoda chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt stworzył możliwość poznania życia akademickiego oraz obejrzenia Kampusu Ochota (wspaniałego miejsca łączącego nauki chemiczne, biologiczne, matematyczne, geologiczne i medycynę), a także umożliwił wzajemne spotkanie uczniów z całej Polski, chcących rozwijać zainteresowania chemiczne.
W II etapie wzięło udział 128 uczniów z 16 miejscowości z Polski, którzy zostali wytypowani podczas zajęć I etapu, na podstawie posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności praktycznych (I etap projektu odbywał się w macierzystej placówce uczestników). Podczas II etapu projektu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z nauczycielami akademickimi, pracować na sprzęcie wykorzystywanym przez studentów Wydziału Chemii UW i „postudiować”. Zajęcia objęły 64 godziny zajęć lekcyjnych podczas 4 zjazdów weekendowych Uczestnicy brali udział w zajęciach laboratoryjnych z: chemii analitycznej jakościowej, ilościowej; chemii nieorganicznej ,chemii organicznej, chemii fizycznej i spektroskopii oraz w zajęciach warsztatowych z chemicznego języka angielskiego zajęciach, zajęciach dotyczących prezentacji i autoprezentacji oraz chemicznych grach dydaktycznych. Przyrost wiedzy i umiejętności uczniów był monitorowany na każdych zajęciach laboratoryjnych (przed zajęciami i po nich) poprzez test wiedzy i umiejętności. Sumaryczna liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników stworzy listę rankingową, która będzie podstawą do kwalifikacji do III etapu (pracy naukowej w prawdziwych grupach badawczych). Lista rankingowa ukaże się za około 2 tygodnie.
W II etapie brali udział:
Julia Starek, Weronika Skwira, Wiktoria Kucharczyk, Julia Mędrek, Julia Winiarz, Katarzyna Kołodziejczyk, Amelia Nowak, Hanna Jurak, Mikołaj Freda, Gabriela Grzesik oraz gościnnie Martyna Bartosiak.

    Gratuluję uczniom, którzy mieli okazję rozwijać swoje pasje w uniwersyteckich laboratoriach i poszerzać wiedzę pod kierunkiem wybitnych nauczycieli akademickich.

    Chcę również podziękować Rodzicom, którzy zadbali o bezpieczny transport, opiekę podczas zjazdów, ogromne zaangażowanie i wspaniałą atmosferę podczas wyjazdów.

Anna Gawlik

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Osiągnięcia