babcia

Tydzień Współpracy Międzypokoleniowej

Współpraca międzypokoleniowa to między innymi podejmowanie wspólnych inicjatyw, wzajemne poznawanie, zrozumienie i życzliwość. PCK chce stworzyć wspólną przestrzeń do działania dla młodzieży i seniorów. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału i podzielenie się nim z osobami z różnych grup wiekowych. PCK ogłosiło dni 18-24 stycznia 2022 roku Tygodniem Współpracy Międzypokoleniowej.

Szkolne Koło PCK, wraz z klasami 2A i 1C, wykonało dla Klubu Seniora „Czas” kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Kartki odebrała Pani Małgorzata Troczyńska w czwartek 20 stycznia i przekazała je Seniorom na Uroczystości Dnia Babci i Dziadka w piątek 21 stycznia 2022 roku.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia i samych pogodnych dni!!!

Krystyna Flisiak