„Skąd się biorą produkty ekologiczne w naszych domach?”

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W październiku 2023 roku w grupach zerówek odbyły się zajęcia z programu edukacyjnego pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach
  • higieniczno-zdrowotnych.
  • strona programu – czytaj więcej

Chcemy, aby w przedszkolach i domach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogły wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu. Obejrzały film pt. SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE? – uważnie śledząc proces ich powstawania. Wspólnie utworzyły TALERZ ZDROWEGO ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA oraz analizowały jego zawartość. Na zakończenie zajęć dzieci nadawały sobie  nowe ,,Eko imiona” .

Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram produkt… EKOLOGICZNY!

Krystyna Flisiak