BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS

Z okazji trwającego przez cały październik Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Tu kwitnie WYOBRAŹNIA”, biblioteka szkolna ogłasza szkolny konkurs plastyczny „Okładka do ulubionej książki według własnej WYOBRAŹNI.
Szczegóły konkursu i wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w regulaminie konkursu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU !
LAUREACI OTRZYMAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,OKŁADKA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI WEDŁUG WŁASNEJ WYOBRAŹNI”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. Celem nadrzędnym konkursu jest wykonanie okładki ulubionej książki według własnej WYOBRAŹNI – własnego pomysłu.
  Cele szczegółowe:
  – rozwijanie wyobraźni,
  – promocja literatury i poezji wśród uczniów,
  – rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich poprzez tworzenie ilustracji,
  – zachęcanie uczniów do refleksji nad treścią książki i wyrażenia jej w formie plastycznej,
  – dostarczenie uczniom pozytywnych emocji i satysfakcji z tworzenia własnych prac,
  – motywowanie uczniów do rozwijania kreatywności i własnych talentów.
 4. Konkurs trwa od 5 do 27 października 2023r.
 5. Praca może być wykonana w dowolnej technice na kartce formatu A4. Oprócz ilustracji musi zawierać tytuł i autora książki, którą przedstawia.
 6. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, którą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 27 października 2023r.
 7. Na odwrocie pracy uczestnik konkursu zamieszcza swoje imię i nazwisko oraz klasę.
 8. Komisja konkursowa będzie oceniać pracę pod względem pomysłowości, staranności, estetyki wykonania i ogólnego wrażenia artystycznego.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 10. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe.
 11. Najbardziej atrakcyjne prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie prac konkursowych.
 12. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.