Ogólnopolski Chemiczny Projekt Edukacyjny

    W dniach od 15.09 – 21.09.2019 r.  czworo uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim: Emilia Chudzicka, Maria Jackowska, Krystian Pietraszek, Mikołaj Pruchniak pod opieką Anny Gawlik uczestniczyło w projekcie edukacyjnym: „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej.

    W projekcie uczestniczyło 17 szkół podstawowych z całej Polski. Uczestnictwo w projekcie to duże wyróżnienie dla szkoły, nauczyciela i uczniów.

    Projekt składał się z 24 godzin lekcyjnych, zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej (jakościowej i ilościowej) oraz organicznej, 8 godzin lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych , 6 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologii oraz 6 godzin lekcyjnych gier dydaktycznych. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy poszerzyli wiedzę dotyczącą reaktywności związków nieorganicznych i organicznych, szybkości reakcji a także prawidłowego opisywania przeprowadzonych przez siebie doświadczeń oraz stosowania zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Na ćwiczeniach rachunkowych zostało wprowadzone pojęcie mola, stężenia molowego i objętości molowej gazów, co pozwoliło na rozszerzenie spektrum rozwiązywanych zadań. Udział w warsztatach psychologicznych spowodował zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników, zwłaszcza w zakresie pracy w grupie, asertywności oraz identyfikowania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

    W ramach zajęć odbyło się spotkanie z Laureatami Międzynarodowych Olimpiad Chemicznych-obecnie studentami medycyny i nauk ścisłych. Podczas spotkania laureaci opowiadali o towarzyszących emocjach podczas międzynarodowych zawodów chemicznych, zawieranych przyjaźniach, sukcesach i porażkach. Olimpijczycy prowadzili też zajęcia rachunkowe i gry dydaktyczne językiem przyjaznym dla ucznia. Obcowanie z Olimpijczykami stwarzało klimat przyjazny edukacji, sprawiało wrażenie, że każdy z uczestników projektu ma szansę zostać Olimpijczykiem.
Uczniowie intensywnie pracowali, zajęcia rozpoczynały się o godzinie 8.30 a kończyły się około 20.00, z przerwami na posiłki. Uczestnicy znaleźli też odrobinę czasu by zajrzeć na Starówkę Warszawską, obejrzeć spektakl Fontanny Multimedialnej, pójść na spacer na Pola Mokotowskie oraz odwiedzić miejsca bliskie Polskiej Noblistce Marii Skłodowskiej–Curie- muzeum przy ulicy Freta 13, Instytut Radowy.

    Ostatniego dnia projektu odbył się finał-Mecz Chemiczny – pomiędzy drużynami – szkołami, które zdobyły przez czas trwania projektu najwięcej punktów z zajęć w których uczestniczyli, – byliśmy w tej grupie. W efekcie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim zdobyli 2 miejsce, Nagrody uczestnikom meczu wręczała organizatorka Pani Wanda Szelągowska (opiekunka „Olimpijczyków”, autorka wielu chemicznych gier dydaktycznych, wieloletni pracownik katedry Dydaktyki Chemii). Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Pomimo ciężkiej pracy uczniowie z żalem rozstawali się z innymi uczestnikami projektu i z Warszawą.

Anna Gawlik

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Osiągnięcia