Najlepszy Sportowiec Szkoły Podstawowej nr 1

    Konkurs na Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim odbywa się corocznie od ponad 25 lat. W konkursie uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy w danym roku szkolnym reprezentuje naszą szkołę w zawodach sportowych. Zawodnicy zdobywają punkty za każde zawody odpowiednio od zajętego miejsca i szczebla zawodów. Konkurs jest prowadzony w kategorii Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Najlepszy sportowiec szkoły otrzymuje dyplom i puchar ufundowany przez Radę Rodziców SP nr 1 w Opolu Lubelskim.

Najlepszy Sportowiec Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii Igrzyska Dzieci

  • Natalia Maj i Dominik Bigos

Najlepszy Sportowiec Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii Igrzyska Młodzieży

  • Emilia Chudzicka i Marcin Giza

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Sport oraz Osiągnięcia