Bezpieczny Dom

    Na przełomie maja i czerwca odziały przedszkolne i klasy pierwsze uczestniczyły w cyklu szkoleń „Bezpieczny Dom”, które przeprowadziła z naszymi uczniami pani Karolina Kobyra-Bożek. Dzieci dowiedziały się jak dbać o swoje i swoich bliskich bezpieczeństwo, wykonały plan ewakuacji ze swojego domu (otrzymały go oprawiony w ramkę). Zapamiętały , że czad jest podstępnym zabójcą i warto zainstalować czujnik czadu. Przećwiczyły sposób gaszenia palących się ubrań na samym sobie, dowiedziały się co należy zrobić, a czego nie robić w czasie pożaru domu lub innego budynku. Na wszystkich zajęciach uczyły się i bawiły znakomicie. Na zakończenie każdych zajęć powtarzały zdobyte wiadomości, a za prawidłowo udzielane odpowiedzi otrzymywały naklejki i krówki.

    Ukoronowaniem całości cyklu szkoleń był konkurs plastyczny dla uczniów i ich rodziców, który podsumował zdobytą wiedzę i umiejętności. Zakończenie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 18 czerwca w OCK, podczas którego szkoły, przedszkola i wychowawcy klas uczestniczących w programie otrzymali podziękowania, a dzieci biorące udział w konkursie plastycznym dyplomy i nagrody. Więcej na stronie: https://www.facebook.com/Bezpieczny-Dom

 

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Klasy I-III