„Żywy Krzyż” w Jedynce

   Polski Czerwony Krzyż w tym roku obchodzi swoje stulecie. Nasza szkoła postanowiła wznowić działalność szkolnego koła PCK. Na stronie szkoły mamy też nową zakładkę : ZOBACZ TEŻ -> SZKOLNE KOŁO PCK

    Działalność rozpoczęliśmy od stworzenia „Żywego Krzyża” na naszym boisku szkolnym. Nawiązaliśmy współpracę z Panią Małgorzatą Troczyńską, która zajmuje się Opolskim Polskim Czerwonym Krzyżem i prowadzi Klub Seniora CZAS w naszym mieście. 16 maja, w czwartek, uczniowie z oddziałów zerowych, z klas pierwszych, drugich i czwartych z nauczycielami oraz Seniorzy ustawili się na boisku w kształt krzyża, który jest symbolem Polskiego Czerwonego Krzyża. Pan Marcin Mikita wykonał nam zdjęcie z góry.

     A teraz trochę historii…
PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

    Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Utworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym 27 kwietnia 1919 wybrano Zarząd Główny, prezesem został Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji Helena Paderewska.

    PTCK zostało zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i uznane za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego 14 lipca 1919. Do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża zostało przyjęte 16 września 1919. W pierwszym okresie działalności Towarzystwo wspierało głównie rannych i chorych w czasie powstania wielkopolskiego i powstań śląskich.
Więcej informacji historii PCK wkrótce.

    Dzisiaj PCK przekazuje potrzebującym najpotrzebniejsze rzeczy takie jak: odzież, środki czystości, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Co roku odbywają się akcje „Wyprawka dla Żaka” i „Gorączka Złota”. Mają one za zadanie wesprzeć dzieci z ubogich rodzin. Podczas tej pierwszej zbierane są artykuły potrzebne w szkole, podczas tej drugiej pieniądze na tzw. „Akcję letnią”, dzięki której najmłodsi mogą jechać na wakacje. Jedynka włącza się w akcję „Gorączka Złota”, zbieramy grosiki i do 16 czerwca.
„Żywy Krzyż” był piękny, nastroje wesołe, pogoda dopisała, a dzieci spisały się wyśmienicie!
Serdecznie dziękuję Uczestnikom

Krystyna Flisiak

 

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Szkolne Koło PCK