Święto Pszczoły

    W czwartek, 16 maja 2019 r. klasy trzecie były w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych pod hasłem „Dni pszczoły i dzikich zapylaczy”. Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji o roślinach pożytkowych, z których pszczoły zbierają nektar i pyłek. Dzieci obejrzały również film o pracy pszczelarza. Następnie mogły z bliska przyjrzeć się pszczelim ulom i hotelom dla dzikich zapylaczy. W środowisku naturalnym uczniowie poznawali rośliny. Posmakowali też nektaru z jasnoty białej, z której pszczoły chętnie zbierają nektar i pyłek. Później dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, wykonując różne zadania w kartach pracy. W nagrodę dostały drobne upominki. Za udział w zajęciach obie klasy, 3A i 3B, otrzymały dyplomy.
Organizatorami warsztatów byli:
-Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
-Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Lubartowie
-Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie
-Technikum Ogrodnicze w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim
-Wydział RLŚ Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za wspaniałą lekcję przyrody.
Wychowawczynie klas III

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Klasy I-III