kotek

Szkolny Konkurs Programowania w Scratch – UWAGA! Zmiana regulaminu

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Programowania w języku Scratch.

UWAGA! W związku z zawieszeniem zajęć w szkole przedłużamy termin do 30 kwietnia 2020. Plik wykonanej gry przesyłamy e-mailem na adres pracedomowe@interia.pl – w temacie Imię Nazwisko Klasa oraz obowiązkowo KONKURS

Tematem konkursu jest przygotowanie gry typu Escape Room.

Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV–VII.

Cele konkursu:

−popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,

−rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,

−rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,

−kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,

−dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,

−poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematycznej.

Zasady i tematyka konkursu:

 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych: uczniowie klas IV-V oraz uczniowie klas VI-VII.
 • Tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room”.
 • Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch.
 • Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
 • Gra powinna się rozgrywać w jednym lub w większej ilości pomieszczeń. W pokoju/pokojach mają znajdować się ukryte zadania matematyczne lub logiczne. Poprawne rozwiązanie zadań prowadzi do zdobycia kolejnych wskazówek pozwalających otworzyć drzwi Pokoju, a tym samym zakończenia gry.
 • Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu.
 • W przypadku nieudanej próby wyjścia z Pokoju, program powinien umożliwić ponowne uruchomienie gry z wykorzystaniem tych samych zadań bez potrzeby resetowania gry.
 • Gra powinna mieć ograniczenie czasowe – maksymalnie 3 minutowy limit czasu przeznaczony na wyjście z pokoju. Musi być dokończona i działająca.
 • Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie przeciętnemu uczniowi z danego poziomu wiekowego.

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

 • zgodne z zasadami uruchomienie gry,
 • wstęp do gry,
 • obecność i czytelność instrukcji,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • poprawność zadań/pytań,
 • ilość i jakość przygotowanych zadań,
 • umiejętności programistyczne(m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),
 • posiadanie ograniczenie czasowego,
 • możliwość ponownego przejścia gry,
 • sposób zakończenia gry.

Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.

Oddawanie prac konkursowych.

 • Prace na konkurs należy przekazać do dnia 15 kwietnia 2020r. na dyskach CD nauczycielowi uczącemu informatyki.

Zakończenie konkursu:

 • Komisja wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej, które będą pracami finałowymi szkolnego konkursu.
 • Finaliści otrzymają dyplomy oraz oceny celujące.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.04.2020 r.

Postanowienia końcowe.

 • Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

Komisja konkursowa: Dariusz Łopacki, Mariusz Zielonka

UWAGA! Programujemy w wersji Sratch 2.0.
Program do pobrania z oficjalnej strony Scratch (kliknij).

Przed instalacją Scratch konieczne jest zainstalowanie AdobeAir
(również do pobrania pod podanym linkiem)