orbit

Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się Uśmiechem”

    W klasach młodszych naszej szkoły przystępujemy do programu profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się Uśmiechem”. Wszyscy uczniowie otrzymają materiały edukacyjne, a nauczyciele materiały do pracy.

    Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Wrigley Poland, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – tegoroczny „Dziel się uśmiechem, podejmując próbę edukacji i budowania prawidłowych nawyków dbania o zęby dzieci.

     Budowanie postaw i zmiana zachowań to proces trudny i długotrwały, ale po pewnym czasie możemy spodziewać się efektów. Wierzymy, że kontrola stanu uzębienia, a dzięki temu pokazanie rodzicom informacji o stanie uzębienia ich dzieci, jest niezwykle istotne. W Polsce funkcjonuje publiczna opieka stomatologiczna dostępna dla dzieci, która może podjąć się ich leczenia. My chcemy zachęcić rodziców, aby zwracali uwagę na prawidłową higienę jamy ustnej i regularne wizyty u stomatologów. Jesteśmy przekonani, że edukacja o prawidłowej higienie jamy ustnej w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” pozwoli zmniejszyć odsetek dzieci z problemem próchnicy zębów, a w przyszłości sprawi, że więcej dorosłych nie będzie cierpiało na tę chorobę.

Dlaczego nasza szkoła realizuje program?

  • Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki, aż 76%.
  • Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.
  • Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.
  • Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast, poniżej 100 tys. mieszkańców.

    Ogólne, większy problem z higieną jamy ustnej obserwowany jest wśród chłopców i dzieci mieszkających na wsiach. Również częściej występuje u nich krwawienie dziąseł czy erozja zębów. Dziewczynki, dzieci starsze (w wieku 10-13 lat) oraz z większych miast mają lepiej wyrobione nawyki związane z pielęgnacją jamy ustnej (częstsze wizyty dentystyczne, częste mycie zębów, dłuższy czas mycia zębów, częstsza wymiana szczoteczek, częstsze używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej).

    Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

    Każdy uczeń klas  I-III naszej szkoły 10 marca 2020 roku otrzymał  książeczkę, pastę do zębów, szczotkę i gumę do żucia.

Program realizowany jest pod patronatem Szkolnego Koła PCK

Opiekun koła Krystyna Flisiak

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Szkolne Koło PCK