Szkoła pamięta

    W odpowiedzi na ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie klas VIIb i VIIIc pod opieką nauczycieli historii porządkowali groby i zapalali znicze na miejscach spoczynku ludzi, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej oraz naszych bliskich.

    Celem wyjścia było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej historii, szczególnie tych związanych z dziejami naszego regionu. Odwiedziliśmy groby powstańców styczniowych, żołnierzy pierwszej i drugiej wojny światowej, Dzieci Zamojszczyzny. Przypomnieliśmy lokalne miejsca pamięci i ich historię.

    Wspominanie wybitnych Polaków, osób zasłużonych dla kraju lub takich, którzy oddali życie dla przyszłych pokoleń sprzyja umacnianiu naszej tożsamości narodowej. Odwiedzając ich groby i wracając do ich dokonań możemy odczuwać dumę z przynależności do tej samej wspólnoty. Jest to wyraz szacunku wobec zmarłych i czynnik budujący więź narodową.

Elżbieta Flisiak, Jarosław Woźniak