Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną

    4 lutego 2019 r. gościliśmy w naszej szkole opolska grupę rekonstrukcyjną działającą w ramach stowarzyszenia ,,Nasza historia”. Panowie: Krzysztof Domżał, Wojciech Dębowski, Jerzy Strcew przybliżyli nam historię powstania listopadowego. Opowiadali o działaniach zbrojnych wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Szczególną uwagę zwrócili na bitwy i potyczki mające miejsce w okolicach Opola. Przekazując okoliczności powołania XVI Półku Piechoty powstałego 10 stycznia 1831 r. na terenie województwa lubelskiego przekazali nam szeroką wiedzę na temat udziału ludności naszego regionu w działaniach zbrojnych powstania listopadowego i ich losów po jego upadku. Podczas spotkania zademonstrowano mundury, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy z epoki.

Artykuł stale dostępny  w zakładce Aktualności