Spartakiada w SOSW w Karczmiskach

W ostatnich dniach cały Świat obchodzi Dni Świadomości Autyzmu. Uczniowie klasy 4a integracyjnej 28 marca 2024 roku uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Pani Ilona Skrzypek, która jest Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach, zaprosiła przedstawicieli Jedynki na rozgrywki sportowe. Siedemnastu uczniów klasy 4a integracyjnej i trzynastu uczniów SOSW z Karczmisk stworzyli dwie drużyny mieszane międzyszkolne. Panie nauczycielki wychowania fizycznego z Karczmisk przygotowały kilka dyscyplin, w których uczniowie sprawdzali swoje zdolności sportowe. Nie było rywalizacji, ale świetna zabawa podczas między innymi skakania na uszatej piłce, przenoszenia piłki na rakiecie tenisowej, przekładania piłki lekarskiej, rzucania do celu i przenoszeniu między kolanami woreczka gimnastycznego. Na koniec wszyscy uczniowie przeciągali linę. Zabawy i radości było mnóstwo, ale polały się również łzy. Po zmaganiach sportowych wszyscy ze smakiem zjadali przepyszne ciasteczka upieczone z warsztatach Szkoły w Karczmiskach oraz opolskie krówki. Czwarta klasa na koniec pobytu pobawiła się na szkolnym placu zabaw.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy powstał już w 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. W 1977 roku szkołę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, a od 1979 roku, decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną i nowoutworzoną Szkołę Podstawową Specjalną przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.W Ośrodku uczą się w szkole podstawowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W szkole branżowej I stopnia wiedzę zdobywają uczniowie w takich kierunkach jak kucharz, cukiernik i mechanik pojazdów samochodowych. Szkoła przysposabiająca do pracy kształci uczniów w zakresie gospodarstwa domowego, ogrodnictwa i prac politechnicznych. W każdej z tych szkół uczą się uczniowie ze spektrum autyzmu. W Ośrodku mieszka w internacie i uczy się około setka dzieci i młodzieży.

Uczniowie klasy czwartej A integracyjnej przeżyli wspaniałe i niecodzienne chwile.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Ilonie Skrzypek za zaproszenie i mamy nadzieję, że jest to początek międzyszkolnej współpracy.

Dzieciom towarzyszyła Pani Emilia Czarnota i wychowawczyni Krystyna Flisiak.

Wychowawca i nauczyciel współorganizujący klasy 4a-Krystyna Flisiak