talerz

Skąd się biorą produkty ekologiczne?

W tym roku w podróż do zdobycia wiedzy na temat żywności ekologicznej wyruszyły Jedynkowe Liski… Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Dzieci podczas zajęć zrozumiały czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, uczyły się w jaki sposób należy kształtować umiejętność wyboru produktów ekologicznych i propagowanie zdrowego stylu życia.

Liski dowiedziały się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Dzieci bawiły się w uprawianie sportu na niby i z wielka radością chrupały marchewki.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Dzieci skończyły zajęcia zmieniając swoje imiona na Eko.

Ekokrystyna Flisiak