Jan

Są ludzie, którzy nigdy nie odejdą…

 

Są ludzie, którzy nigdy nie odejdą.

W całym swoim życiu  robią tak wiele dla innych,

że pamięć o nich nie pozwoli zapomnieć kolejnym pokoleniom.

 

Jan Cyrkler

W dniu 29 grudnia 2020 r na Cmentarzu Parafialnym w Opolu Lubelskim pożegnaliśmy śp. Jana Cyrklera. W ciszy, zadumie towarzyszyli mu w ostatniej drodze ci wszyscy, dla których pozostanie na zawsze w sercach i pamięci.

„Zapytacie kim jestem?”

Co odpowiedziałby Jan Cyrkler, urodzony 18 kwietnia 1935 r.a zmarły 27 grudnia 2020 r. były dyrektor naszej szkoły?

Zapewne powiedziałby:

„Przede wszystkim jestem nauczycielem i społecznikiem. Ponadto, w latach 1956 – 1988, budowniczym trzech szkół, w tym pięknych obiektów „Jedynki” uznawanych wówczas za jedną z najpiękniejszych budowli świeckich w mieście”. W latach 1972–1985 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, a także dyrektorem gminnym.  A od 1989 roku Prezesem  Zarządu Oddziału ZNP w Opolu Lubelskim. „Zawsze ceniłem sobie wielce, aby służyć miastu i kontynuować tradycje rodzinne. Nie miałem innego wyjścia jak tylko myśleć i intensywnie pracować nad tym, co życie niesie na co dzień, a szczególnie myśleć nad tym, co można i należy ulepszy[…]. Moja nauczycielska działalność oświatowa i społeczna często spotykała sięz uznaniem ze strony moich przełożonych i władz państwowych. Otrzymałem wiele nagród […], w tym także nagrodę pierwszego stopnia przyznaną mi przez Ministra Oświatyi Wychowania […] za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Za długoletnią pracę w szkolnictwie Rada Państwa uhonorowała mnie Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymałem także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.[…] Obecnie uznaję, że te wyróżnienia należą do całości dorobku Naszej Jedynki i innych placówek, w których dano mi pracować. Na emeryturę odszedłem z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nadal żyję wspomnieniami wiążącymi się z okresem mojej nauczycielskiej służby”.

Zapewne tak właśnie odpowiedziałby na to pytanie człowiek całym swoim życiem dający świadectwo wielkiego oddania pracy pedagogicznej i społecznej, łączący aktywność zawodową z działalnością społeczną na rzecz środowisk lokalnych, w których pełnił swoją służbę. Człowiek niosący pomoc wszystkim tym, którzy go o to prosili.

Jan Cyrkler na zawsze pozostanie w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim.

Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.