rece

Ręce myj, zdrowo żyj!

Pod takim hasłem 19 listopada w ramach zajęć świetlicowych odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną panią Elżbietą Jarugą. W spotkaniu uczestniczyły grupy świetlicowe Ś8 i Ś10.

Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia i przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii koronawirusa, a także zapoznanie uczniów z zawodem pielęgniarki.

Pani Ela przypomniała o obowiązku stosowania się do zasady DDM (skrót od słów Dezynfekcja, Dystans, Maseczka). Dzieci dowiedziały się jak dbać o zdrowie i zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie ma właściwe odżywianie, dbałość o higienę osobistą i uprawianie sportu.

Pani Ela opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca i co należy do obowiązków pielęgniarki. Dzieci zadawały pytania, na które pani pielęgniarka udzielała odpowiedzi.

Pamiętajmy! Stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych!

Anna Kustrzepa, Emilia Gorajek-Kosowska