Program edukacji ekonomicznej „Były sobie pieniądze”

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim jest jedną z dziesięciu szkół w Polsce, która realizuje pilotażowy program Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego „Były sobie pieniądze”. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej uczniów oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby potrafili lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Cele realizowane były poprzez przeprowadzenie autorskich zajęć o finansach. Tematyka zajęć obejmowała swym zakresem m. in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości zostały skorelowane z podstawą programową. Nauczycielki miały do dyspozycji scenariusze zajęć oraz pakiety edukacyjne zawierające potrzebne pomoce dydaktyczne.

    Na początku realizacji programu nauczycielki wyjaśniły dzieciom, co będą robić oraz zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia, takie jak: bank, pieniądz. Dzieci obejrzały film o historii pieniądza z udziałem wesołego czerwonego smoka. Dzieci kolorowały obrazki tematycznie związane z realizowanym programem. Prowadzone były pogadanki na temat sklepu, po co tam chodzimy, co można w nim kupić. Na kolejnych zajęciach dzieci miały okazję same wcielić się w rolę klienta i sprzedawcy.

    Wiemy, jak ważne jest oszczędzanie, dlatego ten temat również został poruszony w rozmowach z dziećmi. Odbyła się zabawa „umiem liczyć do dziesięciu” i pogadanka „po co oszczędzamy”. Dzieci zostały zapoznane z polskimi banknotami i monetami. Porównywały liczby w zakresie dziesięciu, stosując znaki <, >, =. Na pogadance poruszano tematy: z jakich dóbr korzystamy, za co płacimy pieniędzmi. Zostały ułożone cztery koszyczki. Do pierwszego miały trafić obrazki przedstawiające nasze domowe opłaty, jak woda, prąd. Do drugiego to co jemy. Do trzeciego to, w co się ubieramy, a do ostatniego zabawki czyli rozrywka i przyjemności.

    Do projektu naszą szkołę zgłosiły dwie nauczycielki – pani Maria Frączek i pani Barbara Gołofit – koordynatorki projektu ogólnopolskiego, a realizacją zajęły się panie Grażyna Goździuk i Anna Kłak.
Liczymy, że ten program pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, zwiększy ich wiedzę i świadomość na temat pieniędzy, oszczędzania oraz jak ważna jest praca za którą otrzymujemy wynagrodzenie.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności  oraz Klasy I-III