Podsumowanie pracy zespołu „Wega” i solistek w roku szkolnym 2018 /2019

    Zajęcia z zespołem „Wega” oraz solistką: Zuzanną Szczupak prowadzone były systematycznie 2h w tygodniu
Zespół i solistka działali bardzo aktywnie, przygotowując oprawę muzyczną imprez szkolnych jak i pozaszkolnych:

 • W szkole przygotowali oprawę muzyczną lub aktywnie włączyli się w organizację takich uroczystości szkolnych jak:
  – Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości
  – Opłatek szkolny
  – Jasełka szkolne
  – Święto Szkoły
  – Uroczystość zakończenia klas 8 SP i 3 Gimnazjum

Poza szkołą wystąpili:

– w koncercie laureatów X Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu
Świętemu” w Puławach
– podczas mszy świętej o godz 10.00 w Kościele Parafialnym w Opolu Lubelskim, śpiewając piosenki o Papieżu Janie Pawle II
– w koncercie laureatów XIV Przeglądu Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską” w Puławach
– podczas środowiskowych obchodów 100-lecia Niepodległości w OCK
– podczas Opolskiego Spotkania z Poezją zorganizowanego przez Miejsko –Gminną Bibliotekę Publiczną w Opolu Lub w ramach Światowego Dnia Poezji w Muzeum Multimedialnym
– podczas Manufaktury Smaków

Ponadto Zuzanna i zespół brali również udział w konkursach i festiwalach muzycznych, tj:

 • w XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna” w Kocku (konkurs o zasięgu międzywojewódzkim)
 • X Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej ph: „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” w Puławach (konkurs
  o zasięgu wojewódzkim)
  • Zespół „Wega” – I miejsce
  • Zuzanna Szczupak – II miejsce
 • XIV Przegląd Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej pod hasłem „Żeby Polska była Polską” w Puławach ( konkurs o zasięgu wojewódzkim)
  • Zespół „ Wega” – III miejsce
 • Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty
  • Zespół „ Wega” – srebrny dyplom
 • XVII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w Opolu Lub
  • Zuzanna Szczupak – wyróżnienie
 • XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Puławach

    Biorąc udział w ww konkursach reprezentowali nie tylko Szkołę Podstawową Nr 1 im. K. Makuszuńskiego w Opolu Lub, ale także miasto i gminę Opole Lubelskie.

    Ponadto zespół „Wega” wziął udział w wyjeździe do Lublina na koncert kolęd w wykonaniu Kapeli Turobińskiej oraz w wycieczce do Warszawy.

Opiekun zespołu: Jolanta Szczupak

Artykuł stale dostępny  w zakładce Zespół „Wega”  oraz Osiągnięcia