11_listopad

Niepodległa Polska

11 listopada obchodzimy uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu Polska – po długich latach niewoli, znowu stała się wolna. Polacy, którzy żyli w tym czasie przetrwali i zwyciężyli. Dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju.

Podczas drugiej lekcji w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” dzieci poszerzą wiedzę o symbolach narodowych Polski i postaciach, które miały znaczący wpływ na odzyskanie niepodległości. Dzieci przypomną sobie „Katechizmu polskiego dziecka”.

  1. Symbole narodowe

Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

Flaga

Każdy kraj ma swoje symbole narodowe, które stanowią szczególną wartość. Dla nas są nimi: flaga, hymn i godło. Symbole te mają wpływ na to, że czujemy się Polakami i dlatego należy je szanować. Flaga Polski jest biało – czerwona. Barwa biała jest u góry, czerwona na dole. Biały symbolizuje czystość orła, a czerwony odwagę i waleczność Polaków. Pamiętaj, że święto flagi obchodzimy 2 maja!

Godło

Drugim naszym symbolem narodowym jest godło. To orzeł biały na czerwonym tle, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo. Ma szeroko rozpostarte skrzydła, a jego głowę zdobi złota korona.

Hymn

Autorem słów naszego hymnu pn. „Mazurek Dąbrowskiego” był Józef Wybicki. 28 kwietnia 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnie polskim hymnem narodowym, co zostało zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś śpiewa się go podczas ważnych wydarzeń i uroczystości, zawsze na stojąco w postawie na „baczność”.

  1. Twórcy niepodległej Polski

Józef Piłsudski – Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. W latach 1918-1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym, dwukrotny premier Polski.

Ignacy Jan Paderewski był wybitnym pianistą, działał dla dobra ludzi. Razem z Henrykiem Sienkiewiczem pomagał ofiarom wojny w Polsce. Chciał, żeby ludzie z całego świata poznali losy kraju, którego jeszcze nie było na mapie – naszej Polski.

Wincenty Witos był główną postacią we wszystkich działaniach rządu. Patriota oddany Polsce. Nigdy nie założył innych butów niż oficerki, nosił kapelusz, płaszcz i koszulę z wysokim kołnierzem.

Roman Dmowski uważał, że każdy krok w drodze po niepodległość należy dobrze przemyśleć. Dla niego naród był najwyższą wartością.

  1. „Katechizm polskiego dziecka”

Dzięki odzyskaniu niepodległości możemy teraz z dumą recytować wiersz znany każdemu dziecku: „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.

– Kto ty jesteś? Polak mały.

– Jaki znak twój? Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.

– W jakim kraju? W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta? Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz? Kocham szczerze.

– A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

– Czym ty dla niej? Wdzięczne dziecię

– Coś jej winien? Oddać życie.”

Gorąco zachęcamy by wspólnie z dziećmi nauczyć się tego wierszyka.

  1. Patriotyzm

Patriotyzm to duma z tego, kim jesteś. To miłość i przywiązanie do własnego kraju. Patriotami byli żołnierze i zwykli Polacy, którzy walczyli o wolność Polski. Dzisiaj nie walczymy już o niepodległość, ale możemy podkreślać swój patriotyzm uczestnicząc w ważnych wydarzeniach dla Ojczyzny, poprzez zawieszanie flagi biało-czerwonej, czy śpiewanie hymnu narodowego.

Zadanie do wykonania.

W załączniku są 4 zadania do wykonania, dostosowane do wieku uczestników. Prosimy o wykonanie w ramach zajęć minimum jednego z nich. Dodatkowym zadaniem jest zadanie zamieszczone na prezentacji.

Lekcja 3 – Niepodległa Polska (zadania do wykonania)

Lekcja 3 – Niepodległa Polska (prezentacja multimedialna)