fono

Mówimy z fonogestami….

W połowie listopada we wszystkich klasach 1 – 3 odbyły się warsztaty na temat ,,Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się”, które poprowadziła Pani Renata Kołodziejczyk.

Podczas warsztatów uczniowie poznali fonogesty, za pomocą których podejmowali próby porozumiewania się ze sobą oraz z prowadzącą zajęcia. Warsztaty przebiegały w pracowitej i miłej atmosferze. Uczniowie byli bardzo zainteresowani innymi sposobami porozumiewania się. Końcowym efektem warsztatów była nauka piosenki ,,Kolorowe kredki” i zaśpiewanie jej za pomocą poznanych fonogestów. Wszyscy uczniowie świetnie poradzili sobie z nowym sposobem śpiewania.

Dziękujemy Pani Renacie za przekazanie swojej wiedzy i doświadczenia oraz umożliwienie uczniom prowadzenie rozmów z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się.

Barbara Kania, Anna Klak