Międzynarodowy Dzień Dialogu Międzykulturowego

    Jednego dnia w 500 miejscach Europy rozlega się to samo hasło: czas na dialog międzykulturowy! 28 września to dzień dyskusji i wspólnych działań.

    Dzień Dialogu Międzykulturowego ogłosiła w 2008 roku Europejska Federacja Kształcenia Międzykulturowego (EFIL) – instytucja z 60-letnią tradycją działań w tej dziedzinie. Celem święta jest promowanie współpracy i budowa zaufania między osobami z różnych kręgów kulturowych. 28 września wolontariusze organizacji AFS (American Field Service) z kilkudziesięciu podmiotów zrzeszonych w EFIL organizują dyskusje, wystawy, konkursy i inne wspólne projekty, służące idei dialogu.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Szkolne Koło PCK