Edukacja Rowerowa 2.0

    26 września br. Pan Aleksander Wiącek z Fundacji Mobilności Aktywnej z Lublina przeprowadził w naszej szkole pakiet zajęć praktycznych dla uczniów będący częścią projektu „Edukacja Rowerowa 2.0 – przez praktykę do bezpieczeństwa”, realizowanego w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco.

    Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono  osiem zajęć praktycznych w Kraśniku i dwa w Opolu Lubelskim – w naszej szkole. Zajęcia w każdej z dwóch grup trwały 3 x 45 minut. Wzięło w nich udział 27 uczennic i  uczniów z klas 5-8. Grupami opiekowali się Pan V-ce Dyrektor Janusz Stępień i Pan Mariusz Zielonka.

    Zajęcia rozpoczęły się częścią treningową przy szkole, w ramach której omawiano wyposażenie roweru i jego najważniejsze elementy wpływające na bezpieczeństwo jazdy. Następnie grupa przystępowała do ćwiczeń grupowych i indywidualnych tj. hamowanie na komendę, jazda w kolumnie, ćwiczenie koordynacji ruchów: obracanie głowy i wyciąganie ręki z sygnalizowaniem skrętu.

    Po wyjechaniu z terenu szkoły poruszaliśmy się głównie jezdniami o mniejszym natężeniu ruchu, drogami i pasami ruchu dla rowerów, a w wyjątkowych sytuacjach po głównej ulicy w mieście, co wynikało z konieczności przejechania w inną część miasta.

    Godziny w których były realizowane zajęcia w terenie nie obejmowały godzin szczytu, więc na wielu ulicach ruch był niewielki. Pozwalało to na zatrzymywanie się na jezdni przy krawężniku i objaśnianie sytuacji na drodze, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w praktyce.

    Najważniejszym elementem zajęć były indywidualne ćwiczenia praktyczne, które przeprowadzaliśmy w wielu miejscach, czasami także w trybie ciągłym, gdy uczniowie po wykonaniu zadania wracali na skrzyżowanie i poruszali się w kierunku przeciwnym.

    Na każdym etapie wykonywania ćwiczenia uczniowie byli informowani jak powinni je poprawnie wykonywać, a także jakie błędy popełnili. Zauważalny był jednocześnie spadek liczby błędów dzięki powtarzaniu danych ćwiczeń.

Podczas zajęć przeprowadzaliśmy następujące ćwiczenia:

  • jazda na wprost po jezdni
  • skręcanie w prawo z drogi podporządkowanej i głównej
  • skręcanie w lewo z drogi podporządkowanej, ze znakiem Stop oraz drogi głównej
  • jazda na wprost na skrzyżowaniu podporządkowanym
  • jazda przez skrzyżowanie równorzędne
  • włączanie się do ruchu
  • jazda po drodze dla rowerów
  • wjazd i zjazd z ronda

opracowanie: Mariusz Zielonka,  foto: Aleksander Wiącek

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności

Translate-Tłumacz