Mediacja rówieśnicza w szkole

    W dniu 18.10.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim wzięli udział w Konferencji szkoleniowej dla młodzieży biorącej udział w programie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty pt.: „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” prowadzonego w roku szkolnym 2018-2019 pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Było to już nasze kolejne spotkanie. Organizatorem tej konferencji był Koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie. Podczas Konferencji poruszane były następujące tematy:

  1. Konflikt i sposób jego rozwiązywania.
  2. Mediacja rówieśnicza odbudowująca zakłócone relacje wśród uczniów? Czym jest i jak ją stosować.
  3. Prezentacja Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w części dotyczącej mediacji.

    Szkolenie to miało na celu zapoznanie uczniów z praktycznymi aspektami mediacji szkolnych od przygotowania mediacji, poprzez zasady i przebieg postępowania mediacyjnego, techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji szkolnych oraz zasady udziału stron w procesie mediacji. W trakcie Konferencji nastąpiło także podsumowanie dotychczasowych osiągnięć związanych z realizacją programu oraz ogłoszenie wyników konkursu literackiego i plastycznego.

Joanna Piasecka, A.K.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności