medal eTwinning

Krajowa Odznaka Jakości w Europejskim Projekcie Etwinning p.t Reading is life

dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim po raz pierwszy…..

Europejska Odznaka Jakości, w skrócie EOJ, to wyjątkowe wyróżnienie, potwierdzające wysoką jakość szkolnego projektu na poziomie europejskim. To również bilet wstępu do Konkursu Europejskiego!

Pierwszym krokiem jest jednak uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości (KOJ), ponieważ EOJ mogą otrzymać jedynie te projekty, w których przyznano co najmniej dwie Krajowe Odznaki Jakości w dwóch różnych krajach. Nasza szkoła taką odznakę właśnie otrzymała, drugą odznakę też otrzymała szkoła partnerska z Turcji. We wrześniu 2021r. aplikujemy o Europejską Odznakę Jakości.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

  1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
  2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
  3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
  4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.

Europejski projekt z języka angielskiego naszej szkoły p.t Reading is life spełnił wszystkie powyższe wymagania. Został poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
  2. Integracja z programem nauczania
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
  5. Wykorzystanie technologii
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

W tym projekcie, oprócz szkół partnerskich z Turcji, Rumunii, Włoch, Azerbejdżanu, brali też udział nasi uczniowie z klasy 6b pod opieką nauczyciela języka angielskiego Barbary Gołofit jako współzałożyciela europejskiego projektu.

Projekt został zgłoszony do Krajowej Odznaki Jakości do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w czerwcu 2021,został zweryfikowany, oceniony przez Krajowe Biuro eTwinning, a w dniu 23.06.2021r. wyróżniony Krajową Odznaką Jakości.

Sukces, jakim jest uzyskanie tytułu prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości dla naszej szkoły zawdzięczamy przede wszystkim naszym uczniom, ich zaangażowaniu, poświęceniu spotkaniom on-line ze szkołami partnerskimi, i co najważniejsze w takich projektach – chęci współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. To dla naszej szkoły pierwsza taka nagroda i wyróżnienie, ale na pewno nie ostatnia przygoda z Etwinning.

Szkolny koordynator projektu Etwinning – Barbara Gołofit

medal