konkursy_przedmiotowe

Konkursy Przedmiotowe Lubelskiego Kuratora Oświaty

    W roku szkolnym 2019/2020 Lubelski Kurator Oświaty zorganizował we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 12 konkurów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

    Eliminacje konkursowe dla uczniów szkół podstawowych  województwa lubelskiego organizowane są w trzech etapach:

  • etap szkolny – I stopień
  • etap drugi (okręgowy) – II stopień
  • etap trzeci (wojewódzki) – III stopień

    Udział w konkursie jest dobrowolny. Wszystkie etapy mają formę pisemną. W kolejnych etapach konkursów uczestniczą tylko uczniowie, którzy uzyskali 90% punktów w eliminacjach niższego stopnia.

    W konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 w I etapie szkolnym wzięło udział 80 uczniów naszej szkoły, do II- okręgowego etapu zakwalifikowało się 13 uczniów.

W eliminacjach okręgowych co najmniej  90 % sumy punktów uzyskało troje uczniów:

  • Natalia Śliwa – klasa 8a – konkurs z języka angielskiego- nauczyciel przygotowujący – p. Edyta Strawa
  • Krystian Pietraszek – klasa 8b – konkurs z chemii-nauczyciel przygotowujący – p. Anna Gawlik
  • Mikołaj Pruchniak – klasa 8c – konkurs z chemii- nauczyciel przygotowujący – p. Anna Gawlik

Za nimi eliminacje wojewódzkie, wyniki ogłoszono 12.02.2020

Uzyskane wyniki:

Krystian Pietraszek – Laureat konkursu z chemii Lubelskiego Kuratora Oświaty

Mikołaj Pruchniak – Finalista konkursu z chemii Lubelskiego Kuratora Oświaty

Natalia Śliwa – Finalistka konkursu z języka angielskiego Lubelskiego Kuratora Oświaty

Gratulujemy wysokich wyników.

Opiekunowie

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności oraz Osiągnięcia