orbit

Dziel się Uśmiechem

W klasach najmłodszych naszej szkoły, po raz kolejny, przystąpiliśmy do programu profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się Uśmiechem”. Wszyscy uczniowie klas I-III otrzymali gumę do żucia i bardzo ciekawą książeczkę edukacyjną.

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Wrigley Poland, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – tegoroczny „Dziel się uśmiechem, podejmując próbę edukacji i budowania prawidłowych nawyków dbania o zęby dzieci.

Nasza Szkoła realizuje program z wielu ważnych powodów:

Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki, aż 76%.

Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.

Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast, poniżej 100 tys. mieszkańców.

Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

Każdy uczeń klas  I-III naszej szkoły do 12 października 2021 roku otrzymał  książeczkę i gumę do żucia.

Program realizowany jest pod patronatem Szkolnego Koła PCK

Opiekun koła Krystyna Flisiak