Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
w Opolu Lubelskim – na rok szkolny 2022/2023

Zarząd Rady Rodziców

 • Pani Karolina Konopa – przewodnicząca Rady Rodziców

 • Pan Paweł Kozak – zastępca przewodniczącej

 • Pani Aneta Kuś – skarbnik

 • Pani Sylwia Dacka – zastępca skarbnika

 • Pani Monika Bielecka – sekretarz

 • Pani Aneta Malan– zastępca sekretarza

 • Pani Edyta Przybycień – członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Pani Dorota Kaźmierczak – przewodnicząca

Pan Paweł Rodzik – Z-ca przewodniczącego

Pani Katarzyna Adamczyk – sekretarz

Informacja dotycząca wpłat na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50,00 zł od ucznia (trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione). Jest to składka dobrowolna.

Prosimy dokonywać wpłat do Wychowawcy podczas zebrań klasowych lub na konto Rady Rodziców.

Za 100 % frekwencję wpłat zdanej klasy do końca marca 2023r. Rada Rodziców zwróci klasie 15 % na jej własne potrzeby

Udostępniamy Rodzicom numer konta

12 1020 3235 0000 5302 0078 7515

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim

ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie

W tytule prosimy wpisać: „imię i nazwisko dziecka oraz klasę”.

Przewodnicząca Rady Rodziców –Karolina Konopa

 1. Pustelnia Zajazd Rybacki Państwo Anna i Sebastian Pyć
 2. Sklep hydrauliczny Hydro-Stal Pan Artur Pałka ul. Puławska Opole Lubelskie
 3. Cukiernia Piekarnia Smaga Państwo Irena i Jan Smaga
 4. Catering Kościuszko Pan Maciej Gołębiowski
 5. Geomax KRÓWKI Pan Waldemar Stateczny i Pan Stanisław Misztal
 6. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Agnieszka Bartosiak PZU Cukrownia
 7. Tomar Plus Pan Krzysztof Burakowski
 8. Hurtownia OMEGA Pan Jerzy Dunia ul. Willowa Opole Lubelskie
 9. Apteka w Galerii Stokrotka
 10. RACY MIND Łukasz Socha – projektowanie stron www
 11. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Opolu Lubelskim
 12. Opolskie Centrum Kultury
 13. PKO BP Opole Lubelskie