Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
w Opolu Lubelskim – na rok szkolny 2018/2019

 1. Pani Aneta Sokołowska – przewodnicząca Rady Rodziców
 2. Pani Karolina Konopa – zastępca przewodniczącej
 3. Pani Małgorzata Madejek-Jóźwiak – skarbnik
 4. Pani Bernadeta Skawińska – zastępca skarbnika
 5. Pani Edyta Chabros – sekretarz
 6. Pani Katarzyna Goliszek – zastępca sekretarza
 7. Pani Małgorzata Popiołek-Słotwińska – członek Zarządu

Informacja dotycząca wpłat na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40,00 zł od ucznia (trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione). Jest to składka dobrowolna.

Istnieje również możliwość dokonywania wpłat u Wychowawcy klasy.

Prosimy o dokonywanie wpłat do końca stycznia 2019 r. Za 100 % frekwencję wpłat do klasy Rada Rodziców zwróci klasie 15 % na jej własne potrzeby.

Udostępniamy Rodzicom numer konta

12 1020 3235 0000 5302 0078 7515

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1

Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5

24-300 Opole Lubelskie

W tytule prosimy wpisać: „imię i nazwisko dziecka oraz klasę”.

 

Sponsorzy i firmy współpracujące z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim:

 1. Pustelnia Zajazd Rybacki Państwo Anna i Sebastian Pyć
 2. Sklep hydrauliczny Hydro-Stal Pan Artur Pałka ul. Puławska Opole Lubelskie
 3. Cukiernia Piekarnia Smaga Państwo Irena i Jan Smaga
 4. Catering Kościuszko Pan Maciej Gołębiowski
 5. Geomax KRÓWKI Pan Waldemar Stateczny i Pan Stanisław Misztal
 6. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Agnieszka Bartosiak PZU Cukrownia
 7. Tomar Plus Pan Krzysztof Burakowski
 8. Hurtownia OMEGA Pan Jerzy Dunia ul. Willowa Opole Lubelskie
 9. Apteka w Galerii Stokrotka
 10. RACY MIND Łukasz Socha – projektowanie stron www
 11. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Opolu Lubelskim
 12. Opolskie Centrum Kultury