Ogłoszenia

W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. w szkole przeprowadzony będzie egzamin ósmoklasisty.
W związku z tym w/w dni są wolne od nauki.
Nauczanie zdalne w następnym tygodniu będzie odbywać się w 15.06 (poniedziałek) i 19.06 (piątek).

Przypominam, że 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym – zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19/2019 z dnia 14 października 2019 r.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dokumenty i procedury
(kliknij poniżej, aby otworzyć lub pobrać)

RODZIC       UCZEŃ        ZESPÓŁ NADZORUJĄCY


Od 1 czerwca 2020 r. Szkoła wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych klas I-III, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju. Zorganizowane są również konsultacje z uczniami klas IV-VIII.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.


Od 18 maja 2020r. wznawiają swą działalność oddziały przedszkolne. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona do 12 dzieci. Stosujemy się do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy, aby rodzice, którzy zechcą przyprowadzić dziecko do przedszkola zapoznali się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa oraz oświadczeniem rodzica, które podpisane należy dostarczyć do szkoły (kliknij w nazwę dokumentu, aby otworzyć lub pobrać)


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
(kliknij aby zobaczyć więcej)


Informacja dla rodziców uczniów klas VI

(dotyczy również klas VII i VIII)

UWAGA! Proszę dokładnie wpisywać adres przy wysyłaniu zgody. Zdarzają się częste pomyłki i zgody trafiają na inne adresy szkół w Polsce. Prawidłowy adres mailowy to dyrektor@sp1opolelub.pl

  1. Proszę Państwa o zapoznanie się z treścią „Informacji dla rodzica/prawnego opiekuna dotyczącą zakładania kont e-mail dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim” znajdującej się TUTAJ – kliknij aby otworzyć
  2. Otrzymacie Państwo na pocztę poprzez dziennik elektroniczny w załączniku stosowny FORMULARZ- zgoda na założenia konta e-mail dla ucznia (krótki)
  3. Po zapoznaniu się z powyższą informacją, proszę wydrukować tę ZGODĘ i podpisaniu jej:
  4. Dostarczyć do szkoły- przy wejściu do szkoły znajduje się SKRZYNKA PODAWCZA
  5. Lub- przesłać e-mailem zdjęcie/skan tego dokumentu na adres dyrektor@sp1opolelub.pl
  6. Przy braku drukarki mogą Państwo ten dokument przepisać odręcznie i przekazać jak wyżej (do SKRZYNKI PODAWCZEJ w szkole lub skan/zdjęcie na adres dyrektor@sp1opolelub.pl )

Informacja Dyrektora ZEAS w Opolu Lubelskim

Na stronie BiP ( https://zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=113 )

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim w zakładce ogłoszenia – stypendia zamieszczone są 2 załączniki dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2020r.

Informacje szczegółowe tel. nr. – 827-21-49.

Dyrektor ZEAS w Opolu Lubelskim – Janusz Gąsior


EDUKACJA ZDALNA

Od 25 marca rozpoczynamy OBOWIĄZKOWE nauczanie zdalne.

Uczniowie mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z treściami umieszczanymi w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku aktywności ucznia zadania będą dostarczane w formie papierowej.

Szczegółowe informacje w zakładce
SZKOŁA->LEKCJE W DOMU->NAUKA ZDALNA-INFORMACJE lub TUTAJ


NOWY KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY (kliknij)


Na naszej stronie działa zakładka, gdzie publikujemy materiały do domowej nauki, gier edukacyjnych, powtórek i lektur.
Znajdziemy ją na stronie głównej, w górnym menu SZKOŁA->LEKCJE W DOMU lub  TUTAJ
Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i korzystania z materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów  ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA W SZKOŁACH DO 22 maja. Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r. (termin dodatkowy 7-9 lipca 2020 r.)


Zapisy uczniów do ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim

trwają do 25 sierpnia 2020 r.

Karta przyjęcia ucznia do świetlicy oraz właściwe klauzule RODO znajdują się

na stronie Internetowej szkoły (kliknij w nazwę dokumentu aby pobrać)

Wypełnione karty należy składać w skrzynce przy wejściu do szkoły.

PROSIMY o terminowe zapisanie dziecka.


Komunikat – REKRUTACJA 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID19, wprowadzamy prowadzenie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowejna rok szkolny 2020/2021 drogą elektroniczną. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA. Wypełnione i zeskanowane (lub zdjęcie) dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mail  zs1opolelub@interia.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisać REKRUTACJA 2020/2021. Dokumentację w formie papierowej przekażecie Państwo w innym terminie. Z góry przepraszamy za za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.


Publikujemy wysokość opłat za obiady za MARZEC 2020.

Dostęp do strony „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” wraz z AKTUALNYMI STAWKAMI opłat jest możliwy obecnie poprzez zakładkę DOKUMENTY -> DLA RODZICÓW oraz link na dole (prawa strona) „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” lub TUTAJ.


Rozpoczęliśmy rekrutację do Oddziałów Przedszkolnych oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA (górne menu)


Nowy plan lekcji (od poniedziałku 10.02.2020) do pobrania TUTAJ lub w odpowiednich zakładkach.

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie najważniejsze terminy – w tym zebrań Rodziców, konsultacji itp. są opublikowane w panelu KALENDARIUM.


Z powodu BARDZO DUŻEJ ilości nowych artykułów, które często pojawiają się na naszej stronie, niektóre z nich umieszczane są tylko w zakładce panelu Aktualności na dole strony (lub ZOBACZ TEŻ->AKTUALNOŚCI).

W panelu poniżej znajduje się obecnie osiem wpisów – te ciemniejsze znikają systematycznie, aby mogły być promowane nowe artykuły i wydarzenia.

Do starszych artykułów jest STAŁY DOSTĘP w odpowiednich zakładkach. ZAPRASZAMY DO LEKTURY.


UWAGA! W związku z rozpoczynającą się termomodernizacją obiektu od dnia 23 września 2019 r. do odwołania zamknięte jest wejście do szkoły oraz parking od strony ulicy Lubelskiej.

Wejście do szkoły i wjazd na parking możliwy jest TYLKO od ulicy Szkolnej (obok Orlen-u).

Funkcjonuje również droga piesza od bramy przy ul. Lubelskiej do wejścia do żłobka i do szkoły od ul. Szkolnej.


HARMONOGRAM DOWOZÓW w roku szkolnym 2019/20 –  KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć lub pobrać plik PDF


    Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573

Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2020
za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352

Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2020
za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).

AKTUALNE STAWKI OPŁAT kliknij tutaj