Ogłoszenia

W związku z chwilowym brakiem wody stołówka szkolna nieczynna do odwołania. Prosimy, by rodzice zaopatrzyli dzieci w wodę.


ZEBRANIA RODZICÓW

12.09.2023- wtorek –  kl. 1,2,3 i oddziały przedszkolne

13.09.2023 – środa – kl. 4,5,6,7,8

Początek zebrań o godz. 16.30


Przypominamy o wpłatach za obiady przed wakacjami.

Proszę o wpłaty zadłużenia.
W celu ustalenia opłaty proszę o kontakt z intendentem szkoły.
Przypominamy o obowiązku odwoływania obiadów rano w dniu nieobecności i zgłaszaniu rezygnacji z obiadów

Nowy plan lekcji obowiązujący od 27 marca 2023 – do odwołania – jest do pobrania w prawym dolnym rogu strony lub TUTAJ. Plan lekcji dla nauczycieli w zakładce Dokumenty->Dla nauczycieli


PROSZĘ O PODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PRZY DOKONYWANIU WPŁAT ZA POSIŁKI


Dostęp do strony „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” wraz z AKTUALNYMI STAWKAMI opłat jest możliwy przez link na dole (prawa strona) „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” lub TUTAJ


Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiadach, w przeciwnym razie za przygotowany i niezjedzony obiad trzeba będzie zapłacić.

Odpisy (rezygnacje) z obiadów prosimy zgłaszać TYLKO do  SEKRETARIATU w godzinach 7.00 – 8.00.


Informujemy, iż skatepark położony na terenie naszych obiektów rekreacyjno – sportowych zostaje zamknięty do odwołania. Decyzja spowodowana jest złym stanem technicznym urządzeń.


WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA OBIADY Kliknij TUTAJ aby pobrać dokument PDF


Komunikaty, zarządzenia, dokumenty i procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii COVID-19 – kliknij TUTAJ


HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHkliknij TUTAJ

Informuję, że w wejściu do szkoły zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2021/2022. Rodziców i opiekunów dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 proszę o złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka na liście, która znajduje się w wejściu do szkoły od strony ul. Szkolnej (stacji paliwowej Orlen). Listy będą dostępne w dniach 19-23 kwietnia 2021 r. w godzinach 8.00-15.00.

Na tablicy ogłoszeń znajdują się również listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.


UWAGA! Opłaty za posiłki podczas nauczania hybrydowego  dla uczniów klas IV-VIII dostępne są w zakładce „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” lub TUTAJ.


WAŻNE! W związku z zawieszeniem zajęć w poprzednich miesiącach prosimy przed dokonaniem wpłaty za posiłki o kontakt w celu ustalenia kwoty opłaty z sekretariatem szkoły pod nr tel. 81-827-23-22.


Zajęcia przedszkolne.

W związku z rozpoczętymi pracami termomodernizacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim dyrektor Szkoły zgodnie z Zarządzeniem  nr 207/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Burmistrza Opola Lubelskiego informuje, iż zajęcia przedszkolne w miesiącu sierpniu odbywać się będą na dotychczasowych zasadach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 28. Opiekę dydaktyczna sprawować będą nauczycielki przedszkola Szkoły Podstawowej Nr 1.


Informacja Dyrektora ZEAS w Opolu Lubelskim

Na stronie BiP ( https://zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=113 )

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim w zakładce ogłoszenia – stypendia zamieszczone są 2 załączniki dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2020r.

Informacje szczegółowe tel. nr. – 827-21-49.

Dyrektor ZEAS w Opolu Lubelskim – Janusz Gąsior


Rozpoczęliśmy rekrutację do Oddziałów Przedszkolnych oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA (górne menu)


Z powodu BARDZO DUŻEJ ilości nowych artykułów, które często pojawiają się na naszej stronie, niektóre z nich umieszczane są tylko w zakładce panelu Aktualności na dole strony (lub ZOBACZ TEŻ->AKTUALNOŚCI). W panelu poniżej znajduje się obecnie osiem wpisów – te ciemniejsze znikają systematycznie, aby mogły być promowane nowe artykuły i wydarzenia. Do starszych artykułów jest STAŁY DOSTĘP w odpowiednich zakładkach. ZAPRASZAMY DO LEKTURY.


Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe: 1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573 Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2020 za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa …… 2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352 Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2020 za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).