Ogłoszenia

W związku  z końcem roku  oraz dużymi nadpłatami i zadłużeniami  prosimy o kontakt w celu ustalenia właściwej kwoty do zapłaty

Przypominamy o odwoływaniu obiadów w daniach w których dziecka nie ma w szkole  

Prosimy o telefony do godz 8.30


Wysokość opłat za obiady za PAŹDZIERNIK  2022.

Przypominamy o terminowych opłatach. KTO MA ZADŁUŻENIE ZA  WRZESIEŃ NIE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z OBIADÓW DO CZASU UREGULOWANIA ZADŁUŻENIA 
PROSZĘ O SKŁADANIE PODPISANYCH DEKLARACJI OBIADOWYCH

PROSZĘ O PODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PRZY DOKONYWANIU WPŁAT ZA POSIŁKI


Nowy plan lekcji obowiązujący od 2 września 2022 do pobrania w prawym dolnym rogu strony lub TUTAJ.


Informujemy że nieuregulowanie zadłużenia za rok poprzedni wyklucza korzystanie z obiadów do czasu uregulowania zadłużenia.

Dostęp do strony „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” wraz z AKTUALNYMI STAWKAMI opłat jest możliwy przez link na dole (prawa strona) „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” lub TUTAJ


Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiadach, w przeciwnym razie za przygotowany i niezjedzony obiad trzeba będzie zapłacić.

Odpisy (rezygnacje) z obiadów prosimy zgłaszać TYLKO do  SEKRETARIATU w godzinach 7.00 – 8.00.


Informujemy, iż skatepark położony na terenie naszych obiektów rekreacyjno – sportowych zostaje zamknięty do odwołania. Decyzja spowodowana jest złym stanem technicznym urządzeń.


WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY ZA OBIADY

Kliknij TUTAJ aby pobrać dokument PDF


Komunikaty, zarządzenia, dokumenty i procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii COVID-19 – kliknij TUTAJ


HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHkliknij TUTAJ

Informuję, że w wejściu do szkoły zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2021/2022. Rodziców i opiekunów dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 proszę o złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka na liście, która znajduje się w wejściu do szkoły od strony ul. Szkolnej (stacji paliwowej Orlen). Listy będą dostępne w dniach 19-23 kwietnia 2021 r. w godzinach 8.00-15.00.

Na tablicy ogłoszeń znajdują się również listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.


UWAGA! Opłaty za posiłki podczas nauczania hybrydowego  dla uczniów klas IV-VIII dostępne są w zakładce „Płatności za obiady i wychowanie przedszkolne” lub TUTAJ.


WAŻNE! W związku z zawieszeniem zajęć w poprzednich miesiącach prosimy przed dokonaniem wpłaty za posiłki o kontakt w celu ustalenia kwoty opłaty z sekretariatem szkoły pod nr tel. 81-827-23-22.


Zajęcia przedszkolne.

W związku z rozpoczętymi pracami termomodernizacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim dyrektor Szkoły zgodnie z Zarządzeniem  nr 207/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Burmistrza Opola Lubelskiego informuje, iż zajęcia przedszkolne w miesiącu sierpniu odbywać się będą na dotychczasowych zasadach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 28.

Opiekę dydaktyczna sprawować będą nauczycielki przedszkola Szkoły Podstawowej Nr 1.


Informacja Dyrektora ZEAS w Opolu Lubelskim

Na stronie BiP ( https://zeasopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=113 )

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim w zakładce ogłoszenia – stypendia zamieszczone są 2 załączniki dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2020r.

Informacje szczegółowe tel. nr. – 827-21-49.

Dyrektor ZEAS w Opolu Lubelskim – Janusz Gąsior


Rozpoczęliśmy rekrutację do Oddziałów Przedszkolnych oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA (górne menu)


Z powodu BARDZO DUŻEJ ilości nowych artykułów, które często pojawiają się na naszej stronie, niektóre z nich umieszczane są tylko w zakładce panelu Aktualności na dole strony (lub ZOBACZ TEŻ->AKTUALNOŚCI).

W panelu poniżej znajduje się obecnie osiem wpisów – te ciemniejsze znikają systematycznie, aby mogły być promowane nowe artykuły i wydarzenia.

Do starszych artykułów jest STAŁY DOSTĘP w odpowiednich zakładkach. ZAPRASZAMY DO LEKTURY.


 Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. wpłaty za obiady i wychowanie przedszkolne można dokonywać na następujące rachunki bankowe:

1. Opłata za posiłki 18 1020 3235 0000 5302 0067 8573

Tytuł przelewu: Opłata za obiady za m-c ……… 2020
za …………………………… (imię i nazwisko ucznia) klasa ……

2. Opłata przedszkolna 22 1020 3235 0000 5102 0029 5352

Tytuł przelewu: Opłata za wychowanie przedszkolne za m-c ……… 2020
za ……………………………(imię i nazwisko dziecka).