105 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. w Warszawie. dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym roku nasza organizacja kończy 105 lat. Jest tym samym najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. W początkowym okresie działalności nosiła nazwę Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Główne działania PCK skierowane są na bezinteresowne niesienie pomocy ludziom cierpiącym, w tym chorym, starszym, niepełnosprawnym, osobom żyjącym w złych warunkach sanitarnych. Prowadzi wiele działań mających za zadanie polepszenie warunków życiowych wspomnianych osób.

W ramach struktur PCK działają:

  • Kluby Wiewiórka
  • Akademickie Koła PCK
  • Szkolne Koła PCK
  • Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
  • Kluby Honorowych Dawców Krwi
  • Grupy Ratownictwa
  • Grupy Pomocy Humanitarnej.

Każdy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie znajdzie miejsce dla siebie. Może podejmować inicjatywy jako członek PCK lub wolontariusz.

Przez cały ten okres Polski Czerwony Krzyż był wierny swoim zasadom:
– humanitaryzm
– bezstronność
– neutralność
– niezależność
– dobrowolność
– jedność
– powszechność

W Jedynce Szkolne Koło PCK działa , z przerwami od około 25 lat. Pierwszym opiekunem Szkolnego Koła PCK była Pani Ania Tabor. Aktualnie do koła należy17 osób z klas od 4 do 8. Od tego roku szkolnego opiekunami są Pani Anna Podgajna i Ksiądz Paweł Matusik. Od 8 lat opiekunem jest Krystyna Flisiak.

Wszystkim dziękujemy za pomoc i owocną pracę.

Krystyna Flisiak