Zbiórka PCK

Uczniowie naszej szkoły, którzy należą do Szkolnego Koła PCK, pod opieką Pani Barbary Gołofit, uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez sklepy Stokrota i Polski Czerwony Krzyż.  Przez trzy dni zabierano  żywność i słodycze dla osób potrzebujących. Z zebranych produktów PCK z Opola Lubelskiego pod nadzorem Pani Małgorzaty Troczyńskiej, zrobi paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Nasi uczniowie Aniela Kozak, Kacper Gołofit i Mateusz Gołofit dzielnie zachęcali do składania produktów w koszyku Stokrotki i do wrzucania pieniędzy do puszki.

Dziękujemy darczyńcom za ofiarowane prezenty, a Pani Basi i Uczniom za poświęcony czas. Pani Małgorzacie Troczyńskiej dziękujemy za włączenie nas do tej szlachetnej akcji.

Szkolne Koło PCK Jedynki
PCK