Światowy Dzień Zespołu Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny. To także Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa. Świętujemy go, nosząc kolorowe skarpetki nie do pary i w ten sposób okazując symboliczne wsparcie dotkniętych nim osobom.

Zespół Downa związany jest z występowaniem trzeciego chromosomu w 21 parze, stąd data 21 marca. A że ten chromosom ma kształt skarpetki, symbolem stała się właśnie skarpetka. Ich różnorodność i kolorowość symbolizuje tolerancję i fakt, że mimo różnic i niedopasowania można cieszyć się życiem

Osoby z zespołem Downa potrzebują od opiekunów ogromnej uwagi, serca, wielkiej wrażliwości i empatii. Jednocześnie bardzo ważne jest wyrabianie w nich samodzielności i wspieranie w dążeniu do niej

W przypadku dzieci z Zespołem Downa najważniejsza jest samodzielność.

Edukacja z zespołem Downa wygląda tak samo jak innych dzieci, ale z większym sercem, wrażliwością i empatią. Chodzi o to, aby traktować te dzieci jak wszystkie inne, żeby poczuły się tak samo ważne, tak samo bezpieczne, jak w innej szkole zdrowe Największe siły kieruje się na rozwój samodzielności, kształtowanie odpowiednich zachowań i komunikację. Trzeba dopasować tę komunikację, bo nie wszystkie dzieci mogą komunikować się werbalnie.

Ważne od samego początku aby nie wyręczać dzieci. Należy wspierać rodziców w tym, aby dzieci z zespołem Downa i z każdą inną niesprawnością traktować jak najbardziej naturalnie. I na tyle, na ile ich możliwości pozwalają, dać im dużo samodzielności oraz możliwości, żeby to ćwiczyć. Jeśli wcześnie się zacznie budować tę samodzielność, wspierać ją, to te dzieci później świetnie sobie dają radę. Przez ten brak wyręczania w późniejszym życiu mają poczucie sprawstwa, samodzielności, satysfakcji z tego, co potrafią osiągnąć, czują się dowartościowane, odnoszą sukcesy.

Wyjątkowe kolorowe skarpetki.

Data Światowego Dnia Zespołu Downa nie jest przypadkowa: wada genetyczna powodująca zespół Downa związana jest z występowaniem w 21. parze trzeciego chromosomu – stąd 21 marca. Natomiast kolorowe skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa z powodu kształtu chromosomu. Ich różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności możemy w pełni cieszyć się życiem.