Świąteczne kolędowanie

„Emmanuel – Bóg jest z nami”

Aktorzy w osobie młodzieży z klas siódmych – Iga Ruta, Katarzyna Plewik, Katarzyna Maj, Łucja Pepłowska, Marlena Duda, Nikola Czopek, Paulina Bąk, Wojtek Grabek – poprzez pantomimę ukazali fakt obecności Jezusa – Boga pośród nas. Jezus jest z nami prawdziwie obecny w Eucharystii, w modlitwie, w drugim człowieku. Fakt Jego zamieszkania pośród nas był bardzo prosty: Syn Boży urodził się jak każdy z nas, przyjął nasze ludzkie ciało podległe przemijaniu.

Przesłaniem naszego, krótkiego przedstawienia było ukazanie wartości jakim jest dar nowego życia. To wydarzenie ukazała światu Święta Rodzina, w którą wcielili się Pani Agnieszka Romanowska z synem Wiktorem oraz Pani Ewelina Wilczyńska z synem Wilhelmem, Świętego Józefa zagrał Pan Paweł Kalinowski w towarzystwie aniołów – Igi Kalinowskiej, Oli Grabek i Franciszka Romanowskiego. Atmosfera radości uzewnętrzniła się wspólnym śpiewem kolęd, któremu towarzyszył śpiew Aleksandra i Maksymiliana Startsev oraz Wojtka Grabka.

W przedstawieniu wzięli również udział chłopcy z klasy 8d: Nicolas Filipowski, Seweryn Czapla i Szymon Superson.

Na zakończenie uczniowie otrzymali od aniołów gwiazdki z przesłaniem Bożonarodzeniowym.