Sprzątanie Świata 2019

    Uczniowie Szkoły podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim, jak co roku, włączyli się w akcję „Sprzątania Świata”. Klasa VIII C pod opieką Pani Beaty Chodoły i Moniki Radomskiej oraz klasa IV B pod moją opieką, posprzątały teren naszej szkoły w piątek, 13 września 2019 roku. Akcja ta po raz pierwszy została zorganizowana w Sydney w 1989 roku, czyli 30 lat temu. My sprzątamy okolice szkoły już od kilkunastu lat. Nasi uczniowie świadomi są tego , że trzeba dbać o czystość Ziemi oraz że zanieczyszczenie środowiska powoduje niekorzystne zmiany klimatu.

    Co roku włączamy się w tą akcję współpracując z Wydziałem Ochrony Środowiska z Urzędu miasta i gminy w Opolu Lubelskim.

    Serdecznie dziękujemy za pomoc.

Krystyna Flisiak