pol

Jak być bezpiecznym na drodze – Spotkanie z Policjantem.

6 września 2022 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z młodszym aspirantem Grzegorzem Plutą- policjantem Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze doi ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę oraz prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub ich pokonywania. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta.

Po części teoretycznej uczniowie udali się na przejście dla pieszych i miasteczko ruchu drogowego, by pod czujnym okiem eksperta sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce.

Mamy nadzieję, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu pozytywnie wpłynie na bezpieczne zachowanie  uczniów na drodze, a dzięki takim edukacyjnym spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Podczas spotkania wykorzystano aparat fotograficzny  zakupiony dzięki udziałowi naszej szkoły  w programie #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Małgorzata Kojtych