„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

    Zerówka Jedynki realizuje nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

    Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

    Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

    Podczas realizacji zajęć dzieci nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Oddziały Przedszkolne oraz Szkolne Koło PCK