Ścieżka dydaktyczna „Zielona Jedynka”

  • Ścieżka dydaktyczna „Zielona Jedynka” powstała w maju 2022 roku, na terenie okalającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim.
  • Ścieżka, mająca charakter poznawczo – dydaktyczny, częściowo biegnie tą samą trasą, co ścieżki rowerowe powiatu opolskiego, przechodzące przez teren szkoły.
  • Na trasie ścieżki rosną piękne drzewa. Pierwsze drzewo to śliwa domowa – mirabelka. Ziemia to Nasz Wspólny Dom. Szkoła to drugi dom. Ostatnie drzewo to Dąb Katyński, abyśmy pamiętali o przeszłości planując przyszłość. Podziwiajmy!
  • Została utworzona na stałe nowa zakładka Zielona Jedynka (klinij) – znajduje się ona w górnym Menu->ERASMUS i INNE PROJEKTY