XVII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

 „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

    W XVII edycji konkursu polonistycznego wzięło udział 61 uczestników z klas 1-8, 37 z klas 1-3 i 24 z klas 4-8. Celem konkursu jest propagowanie i posługiwanie się pięknym językiem literackim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Nasi uczniowie XVI raz zmagają się z trudnymi zadaniami. Muszą wykazać się dużą wiedzą z zakresu słowotwórstwa, fleksji i składni.

    W I etapie, który odbył się w październiku uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 10 zadań. Do II etapu konkursu zakwalifikowali się uczestnicy, którzy poprawnie wykonali 70 % zadań i uzyskali 14 punktów. Taki wynik osiągnęło 30 uczniów z klas 1-3 i 2 uczennice z klasy 5 i 8. Maximum punktów (20 pkt.) uzyskali: Julia Adamczyk i Maciej Porębski z klasy 1c, Kaja Pętlicka, Kajetan Batyra, Natalia Łakoma i Rafał Gogół z klasy 2b, Bartłomiej Czajka z klasy 3a oraz Maja Stasiak z klasy 8c. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w II etapie, który odbędzie się 7 stycznia 2020 roku.

Szkolne organizatorki konkursu: Anna Kłak, Beata Ryszkowska-Stefanek

Artykuł stale dostępny w zakładce Aktualności, Klasy I-III oraz Osiągnięcia