Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NOWE KSIĄŻKI – NOWE MOŻLIWOŚCI

    W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka otrzymała dotację na zakup książek w kwocie 15000 złotych z ogólnopolskiego programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, z której zakupiono 796 książek.
Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i jego realizacja uatrakcyjniła działalność biblioteki szkolnej poprzez wzbogacenie księgozbioru o nowe atrakcyjne pozycje książkowe, co wpłynęło na zaspokojenie zainteresowań i potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli i rodziców. Podczas realizacji programu zastosowano różne ciekawe formy pracy: projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki , zajęcia i imprezy czytelnicze, które wpłynęły na podniesienie rangi książki-biblioteki w życiu szkoły i jej społeczności. Poprzez zaangażowanie rodziców, przy wyborze książek do zakupu, udział w prelekcji nastąpił wzrost świadomości rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dziecka. Program stał się inspiracją do dalszych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

    Nasza biblioteka szkolna dzięki bardzo dobrze zorganizowanym różnego rodzaju formom pracy, o których wspomniano wcześniej, stanowi bardzo ważne ogniwo działalności szkoły.
W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost czytelnictwa wśród uczniów szkoły a także duże zainteresowanie zbiorami biblioteki ze strony rodziców uczniów – rodzice wypożyczają literaturę dla dzieci jak również z zakresu pedagogiki i psychologii.
Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno uczniów jak i rodziców do współpracy z naszą biblioteką oraz do korzystania z naszych zbiorów.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.