Kolędowanie z Kapelą Turobińską

    31 stycznia 2019 r  zespoły  „Wega” i „Wega junior” uczestniczyły w koncercie kolęd dawnych pod hasłem „Dla Ciebie Polsko – kolędy dawniej i dziś” w wykonaniu Kapeli Turobińskiej, który odbył się w  Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Koncert zorganizowany został z inicjatywy Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka  i  Lubelskiej Kurator Oświaty  – pani Teresy Misiuk, na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości, tradycji i obyczajów leżących u podstaw kultury polskiej. Dydaktycznym akcentem był krótki komentarz odnoszący się do tradycji polskiego kolędowania opracowany i wygłoszony przez panią wizytator Elżbietę Michalczuk. Kapela Turobińska  wykonywała kolędy i pastorałki dawne, obecnie nieznane lub bardzo mało znane, których tekst i melodia przekazywane były z pokolenia na pokolenie drogą ustną. Piękny śpiew na ludową nutę z towarzyszeniem „żywych” instrumentów (akordeony, saksofony, skrzypce, ukulele, flet poprzeczny) był dla słuchaczy prawdziwą duchową ucztą.

    Gośćmi specjalnymi koncertu byli między innymi: Marszałek Województwa Lubelskiego  – pan Jarosław Stawiarski oraz Minister Rolnictwa – pan Jan Krzysztof Ardanowski.

    Na zakończenie pani Bożena Ćwiek – dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego,  w imieniu  Lubelskiej Kurator Oświaty  – pani Teresy Misiuk, złożyła na ręce dyrektorów szkół wyrazy wdzięczności za to, że nie tylko dbają o realizację podstawy programowej, ale także umożliwiają swoim uczniom, poprzez udział w takich przedsięwzięciach, wszechstronny rozwój i zaprosiła wszystkich  do wspólnego kolędowania z kapelą.

Jolanta Szczupak

Artykuł stale dostępny  w zakładce Zespół „Wega”